ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2005
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2005
Volume  105    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Հ. Օհնիկյան
   Հուրվից - Ռադոնի թեորեմի վերաբերյալ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Վ. Մադոյան
   Գնդում և պոլիդիսկում Զիգմունդի F-հանրահաշիվների ֆունկցիաների որոշ հատկություններ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ. Ա. Յավրյան
   Վերջավոր միջակայքում Շտուրմ - Լիուվիլի հակադարձ խնդրի մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱն ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ. Հ. Սողոմոնյան
   Քառաչափ տարածության հարթ բինար մոդելը եւ իրական էվկլիդյան հարթության կեղծ տարրերի մեկնությունը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՉԱՓՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Ս. Ս. Կարապետյան, Բ. Մ. Մամիկոնյան
   Բարդ համակարգերի դինամիկ բնութագրերի հետազոտւմը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  
 • Վ. Ռ. Բարսեղյան
   Գծային համակարգերի շարժման, ըստ կարեւորության, ղեկավարելիությունը եւ օպտիմալ ղեկավարումը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Զ. Գեւորգյան, Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Փոփոխական հաստության անիզոտրոպ սալերի հավասարումները եւ առնչությունները ընդլայնական էֆեկտների հաշվառմամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ. Ա. Կարապետյան
   Ամրանավորման ուղղության նախնական ապակողմնորոշման ազդեցությունը շերտավոր ապակեպլաստների մեխանիկական վարքի վրա ստատիկ բեռնավորումների դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ի. Սահրադյան
   Գործիքի մերձկոնտակտային շերտերի դեֆորմացման վիճակի հետազոտումը կոնստրուկցիոն նյութերի մշակման դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Մովսեսյան, Ա. Ս. Սահակյան
   Քվանտային սեկտորի միաէլեկտրոնային վիճակները Աարոնով - Բոմի մագնիսական դաշտում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Վ. Դովլաթյան, Կ. Ա. Էլիազյան, Վ. Ա. Պիվազյան, Ա. Փ. Ենգոյան
   (2-մեթիլմերկապտո-6-մեթիլպիրիմիդինիլ-4)տրիմեթիլամոնիումային քլորիդի ռեակցիաները Օ-նուկլեոֆիլների հետ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Կ. Ա. Ղեւոնդյան, Դ. Խ. Համբարձումյան, Ս. Հ. Մինասյան, Ռ. Գ. Քամալյան
   Իմունային բջիջների եւ ուղեղի միտոքոնդրիումների շնչառությունը ամինաթթվային սուբստրատների վրա
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Դ. Է. Հակոբյան, Կ. Բ. Նազարյան
    Էնոլազի եւ ֆոսֆոգլիցերատ մուտազի փոխազդեցության համակարգչային մոդելավորում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]
 • Ս. Ս. Հովակիմյան, Լ. Դ. Հարությունովա, Է. Ա. Քաջվորյան, Կ. . Ղարագյոզյան
    Նոր կենսաբանական ակտիվ միացության ազդեցության առանձնահատկությունները ալոքսանային դիաբետով մոդելավորված սպիտակ առնետների ֆոսֆոլիպիդների նյութափոխանակության վրա..
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
    Երվանդյան մայրաքաղաքի հիմնարկերքի պաշտամունքային հայեցակարգը ըստ Մ. Խորենացու (Երվանդակերտ, Դրասխանակերտ, մ. թ. ա. III-II դդ.)
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster