ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2006
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2006
Volume  106    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ն. Հայրապետյան
   Շարքերի գումարման Աբելի մեթոդի դիսկրետ տարբերակը և դրա կիրառությունները
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Գ. Ա. Սարգսյան
   Ըստ ժամանակի ավագ ածանցյալի նկատմամբ չլուծված մի հավասարման ֆունկցիաների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Վ. Բալիկյան, Ռ. Ռ. Քամալյան
   D=4 պայմանին բավարարող G երկկողմանի գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված 2-տրոհման գոյության խնդրի NP-լրիվության մացին` գագաթի շրջակայքի ընդլայնված սահմանման դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Գ. Բագդոև, Ա. Վ. Վարդանյան, Ս. Վ. Վարդանյան
   Գծային ծռման տատանումների հաճախությունների որոշումը մագնիսաառաձգական գլանային թաղանթում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Լ. Ա. Աղալովյան
   Մարմինների և մասնիկների կենտրոնական ունիվերսալ ուժեղ (թույլ) փոխազդեցության մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Սալի հաստությամբ շոշափող լարումների բաշխման ազդեցությունը հաշվի առնող ուղղիչ գործակիցների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ռուբ. Տ. Մալխասյան, Շ. Ռ. Էքսուզյան, Ի. Ա. Վարդանյան
   Մեթանի օքսիդացման օսցիլյացիոն ռեժիմների վրա հետերոգեն ռադիկալային փուլերի ազդեցության ուսումնասիրումը մաթեմատիկական մոդելավորման եղանակով
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Վ. Ց. Վանցյան, Ա. Մ. Տիրայան, Ռ. Ռ. Հակոբյան
   Միզածորանի պեյսմեկերային դանդաղ ալիքների ազդեցությունը միզապարկի հարակից շրջանների էլեկտրական ակտիվության վրա
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ռ. Խ. Սահակյան, Պ. Ա. Ղազարյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Մ. Ա. Սիմոնյան
   ՎԱՍ-167 միացության սուպերօքսիդդիսմուտազ-միմետիկական ակտիվությունը և նրա ազդեցությունը արյան մետաղապրոտեինների վրա in vitro
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Գ. Սահակյան, Ի Ռ. Սահակյան
   Տրանսամինացման կարգավորիչ դերը միտոքոնդրիումներում CA2+-ի սուկցինատ կախյալ կլանման գործում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Հ. Ռ. Վարդանյան, Գ. Մ. Սիմոնյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Մ. Ա. Սիմոնյան
   Բոստանային Helix խխունջի սպիտակուցային գեղձից ստացված հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ ֆրակցիայի ազդեցությունը առնետի արյան մետաղապրոտեինների էնդոգեն մակարդակի վրա ալոքսանային դիաբետի ժամանակ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster