ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2005
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2005
Volume  105    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան
   Կիսահարթության մեջ w-սահմանափակ տեսքի ֆունկցիաների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Արմեն Ա. Վաղարշակյան
   ReH1 տարածության ֆունկցիաների ներկայացման վերաբերյալ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Զ Մարտիրոսյան
   Ռունգեի թեորեմի լակունար նմանակներ և լակոինար աստիճանային շարքերով ներկայացվող բազմապատիկ T-ունիվերսալ ֆունկցիաներ հոլոմորֆ ֆունկցիաների տարածության մեջ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱն ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ռ. Ռ. Քամալյան, Պ. Ա. Պետրոսյան
   Համասեռ գրաֆների հավասարակշիռ կողային ներկումների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. . Բագդոեւ, Հ. Ա. Մարտիրոսյան
   Ոչ գծային օպտիկական խնդրի լուծումը կաուստիկայի մոտ քվազիմոնոքրոմատիկ ալիքների համար առանցքասիմետրիկ դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Գ. Ս. Նիկողոսյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Առաձգական բարակ թաղանթները կաշկանդված պտույտներով առաձգականության ոչ սիմետրիկ տեսությամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Ս. Բաբաջանյան, Ս. Ա. Բաբաջանյան
   Բոզե-էյնշտեյնյան կոնդենսացիան գրգռման D-սպեկտրով Ep = cp^s-չափանի իդեալական Բոզե-գազում կամայական U (r) պահող պոտենցիալի դաշտում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Ա. Մ. Զավգորոդնյայա, Լ. Վ. Կարաբաշյան, Ա. . Մխիթարյան
   Պարբերական հիվանդության ամիլոիդոզով բարդացման վաղ ախտորոշումը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Ա. Սիմոնյան, Ա. Ա. Սիմոնյան, Ա. Ս. Մարգարյան, Ռ. Բ. Բադալյան
   Տարբեր ԱՏՖազների ակտիվության ներքո տեղաշարժերը սպիտակ առնետների ուղեղի և լյարդի միտոքոնդրիումներումª հասակային առումով հիպոթալամուսիª պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ազդեցությամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Ս. Աղաբալյան, Ալ. Ա. Քուշկյան
   Ձիերի վենեսուելական էնցեֆալոմիելիտիվիրուսի ֆիզիկաքիմիական և կենսաբանական բնութագիրը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԻԱ  
 • Լ. Գ. Անտոնյան, Ա. Մ. Բալայան, Է. Գ. Աֆրիկյան
   Մեթանային խմորման օգտագործումը գետնախնձորի մնացորդների վերամշակման և օգտահանման համար
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Տ. Կ. Դավթյան, Ս. Ա. Ավետիսյան, Է. Ս. Գաբրիելյան, Վ. Պ. Հակոբյան
   Ընտանեկան միջերկրածովային տենդի ժամանակ գրանուլոցիտների և մոնոցիտների սպոնտան ու ինդուցիբել շնչական պայթյունի վրա յոդ-լիթիում-a-դեքստրինի (արմենիկում) ազդեցությունը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ. Ջ. Գրիգորյան
   Հայաստանի սաղմոնային ձկների հայերեն անվանումների անճշտության մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Հ. Օսիկյան, Ա. Խ. Մարկոսյան, Տ. Տ. Մուկուչյան, Ս. Հ. Թոքմաջյան
   Փակ բաժնետիրական ընկերություններում բաժնետոմսերի օտարման մի քանի հարցերի մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Մ. Հարությունյան
   Վաղմիջնադարյան Հայաստանի պալատական համալիրների հորինվածքային ու կոնստրուկտիվ համակարգերի օրինաչափությունները
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster