ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2005
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2005
Volume  105    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան
   Կիսահարթության մեջ w-սահմանափակ տեսքի ֆունկցիաների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Արմեն Ա. Վաղարշակյան
   ReH1 տարածության ֆունկցիաների ներկայացման վերաբերյալ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Զ Մարտիրոսյան
   Ռունգեի թեորեմի լակունար նմանակներ և լակոինար աստիճանային շարքերով ներկայացվող բազմապատիկ T-ունիվերսալ ֆունկցիաներ հոլոմորֆ ֆունկցիաների տարածության մեջ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱն ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ռ. Ռ. Քամալյան, Պ. Ա. Պետրոսյան
   Համասեռ գրաֆների հավասարակշիռ կողային ներկումների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. . Բագդոեւ, Հ. Ա. Մարտիրոսյան
   Ոչ գծային օպտիկական խնդրի լուծումը կաուստիկայի մոտ քվազիմոնոքրոմատիկ ալիքների համար առանցքասիմետրիկ դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Գ. Ս. Նիկողոսյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Առաձգական բարակ թաղանթները կաշկանդված պտույտներով առաձգականության ոչ սիմետրիկ տեսությամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Ս. Բաբաջանյան, Ս. Ա. Բաբաջանյան
   Բոզե-էյնշտեյնյան կոնդենսացիան գրգռման D-սպեկտրով Ep = cp^s-չափանի իդեալական Բոզե-գազում կամայական U (r) պահող պոտենցիալի դաշտում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Ա. Մ. Զավգորոդնյայա, Լ. Վ. Կարաբաշյան, Ա. . Մխիթարյան
   Պարբերական հիվանդության ամիլոիդոզով բարդացման վաղ ախտորոշումը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Ա. Սիմոնյան, Ա. Ա. Սիմոնյան, Ա. Ս. Մարգարյան, Ռ. Բ. Բադալյան
   Տարբեր ԱՏՖազների ակտիվության ներքո տեղաշարժերը սպիտակ առնետների ուղեղի և լյարդի միտոքոնդրիումներումª հասակային առումով հիպոթալամուսիª պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ազդեցությամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Ս. Աղաբալյան, Ալ. Ա. Քուշկյան
   Ձիերի վենեսուելական էնցեֆալոմիելիտիվիրուսի ֆիզիկաքիմիական և կենսաբանական բնութագիրը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԻԱ  
 • Լ. Գ. Անտոնյան, Ա. Մ. Բալայան, Է. Գ. Աֆրիկյան
   Մեթանային խմորման օգտագործումը գետնախնձորի մնացորդների վերամշակման և օգտահանման համար
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Տ. Կ. Դավթյան, Ս. Ա. Ավետիսյան, Է. Ս. Գաբրիելյան, Վ. Պ. Հակոբյան
   Ընտանեկան միջերկրածովային տենդի ժամանակ գրանուլոցիտների և մոնոցիտների սպոնտան ու ինդուցիբել շնչական պայթյունի վրա յոդ-լիթիում-a-դեքստրինի (արմենիկում) ազդեցությունը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ. Ջ. Գրիգորյան
   Հայաստանի սաղմոնային ձկների հայերեն անվանումների անճշտության մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Հ. Օսիկյան, Ա. Խ. Մարկոսյան, Տ. Տ. Մուկուչյան, Ս. Հ. Թոքմաջյան
   Փակ բաժնետիրական ընկերություններում բաժնետոմսերի օտարման մի քանի հարցերի մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Մ. Հարությունյան
   Վաղմիջնադարյան Հայաստանի պալատական համալիրների հորինվածքային ու կոնստրուկտիվ համակարգերի օրինաչափությունները
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster