ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2003
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2003
Volume  103    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Է.Ա.Միրզախանյան
   Հիլբերթյան տարածության ենթաբազմությունների անընդհատ արտապատկերումների K0 K դասերի որոշ հատկությունների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ.Ս.Համբարյան
   Կապ ուղղորդված հետպնդման և զուգահեռ մոտեցման ստրատեգիաների միջև հետապնդվողի ուղղագիծ շարժման դեպքում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Յու.Ս.Սաֆարյան, Ս.Մ.Պողոսյան
   Նեղ փնջերի մասին կոնկրետ խնդիրների անալիտիկ և թվային լուծումը էլեկտրահաղորդիչ մագնիսաձայնային ռելաքսացվող միջավայրի համար
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Մ.Ս.Գաբրիելյան, Լ.Ա.Մովսիսյան
   Անկայուն առաձգական համակարգերի շարժման ստաբիլիզացիայի խնդրի մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Մ.Ա.Զադոյան
   Գադոլինի խնդիրը կոնական խողովակների համար
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Դ.Մ.Սեդրակյան, Ա.Ժ.Խաչատրյան, Ն.Մ.Իսպիրյան
   Անկանոն շերտավոր համակարգի վրա թեք ընկնող կամայական բևեռացված հարթ էլեկտրամագնիսական ալիքի դաշտը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Ա.Հ.Առաքելյան, Ա.Գ.Կարդաշյան
   Երկչափ կենսաբժշկական ազդանշանների սպլայն մշակում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՉԱՓՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Բ.Մ.Մամիկոնյան, Ս.Գ.Կյուրեղյան, Ա.Ս.Շաղգամյան
   Խյուսի խտության և մակարդակի միկրոպրոցեսորային չափիչ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈԼԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Ռ.Ջրբաշյան, Լ.Փ.Սիմոնյան, Ս.Ա.ԹորոսյանՍ.Ս.Հովհանեսյան
   Ապոպտոզը և ԴՆԹ դեգրադացիան. օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական վիճակի արտապատկերման տեսությունը ԴՆԹ դեգրադացիայով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Հ.Ռ.Վարդանյան
   Ալոքսանի փոխազդեցությունը արյան մետաղապրոտեինների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա in vitro
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Գ.Ռ.Օքսուզյան
   Առնետների արյան հակառադիկալային պաշտպանիչ համակարգի մակարդակի բարձրացում ներարկված Hg(II)-ի քանակի աճին զուգընթաց
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Զ.Ա.Կարալյան
   NIH 3T3 բջջային կուլտուրայում կորիզային և կորիզակային ցուցանիշները նորմալ պայմաններում և էնցեֆալոմիոկարդիտի վիրուսի ազդեցության տակ
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք.Վ.Ղազարյան, Վ.Յ.Վանցյան, Ի.Բ.Մելիքսեթյան, Ա.Ս.Տիրայան
   Հիստամինի ազդեցությունը ծովախոզուկի միզածորանի թաքնված պեյսմեկերների ակտիվացման վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ն.Է.Թադևոսյան, Է.Գ.Գևորգյան, Լ.Գ.Վահանյան, Է.Գ.Կոստանյան
   Գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի հետազոտությունները ըստ տեսաշարժիչ ռեակցիաների վերլուծության
   [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ.Ջ.Գրիգորյան
   Կենդանիների ապրելու վայրը ցույց տվող հայերեն անվանումների կազմության մասին
   [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster