ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2005
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2005
Volume  105    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Լ. Գոգյան
   Հաարի ենթահամակարգը որպես քվազիգրիդի բազիս
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Լ. Համբարյան
   Պարզ թվերի արժեքների աղյուսակների սահմաններում &
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ. Հ. Մարտիրոսյան, Ա. Զ Մարտիրոսյան
   Բացթողումներ ունեցող աստիճանային շարքերով ներկայացվող բազմապատիկ &
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Վ. Բալիկյան, Ռ. Ռ. Քամալյան
   &
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսիսյան
   Կտոր-առ-կտոր անընդհատ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի զուգամիտության արագացում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Սալերի կայունության ճշգրտված հավասարումների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Ա. Հանբարձումյան, Վ. Ց. Գնունի
   Ոչ գծային առաձգական հեծանի մասինª ձգմանը և սեղղմանը նյութի տարբեր ձևով դիմադրության հաշվառմամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Ա. Հանբարձումյան, Վ. Ց. Գնունի
   Ոչ գծային առաձգական հեծանի մասինª ձգմանը և սեղղմանը նյութի տարբեր ձեւով դիմադրության հաշվառմամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Դ. Ի. Բարձոկաս, Մ. Լ. Ֆիլշտինսկի
   Թունելային անցքերով և կոշտ ստրինգերներով պյեզոկերամիկ տարածության տատանումներ (հակահարթ դեֆորմացիա)
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Տ. Մալխասյան, Ռ. Կ. Կարախանյան, Մ. Ն. Նազարյան, Ա. Բ. Խաչատրյան
   Նանոկառուցվածքներում դինամիկական պրոցեսների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային ճառագայթահարման ազդեցությամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն. Օ. Գյոկչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Մ. Ժ. Գյոգչյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
   Ռոդիում (III)- ի քլորիդային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը օքսինային խարքի հիմնային ներկանյութ պիրոնին ՙԲ՚-ով էքստրակցիոն-աբսորբցիամետրական եղանակով աղաթթվային միջավայրում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Լ. ԳԵւորգյան
   Արգինազի ինակտիվացումը հիդրոքսիլամինով
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ. . Ղարագյոզյան, Լ. Ա. Սիմոնյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Ա. Ա. Սիմոնյան
   Ֆոսֆոլիպիդների նյութափոխանակության խանգարումների յուրահատկությունը սպիտակ առնետների լյարդի հյուսվածքում կորազոլով հարուցված էպիլեպսանման ցնցումների դեպքում և հակաօքսիդանտային ազդեցությամբ օժտված գործոնների կարգավորման արդյունավետության առանձնահատկություններ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Յու. Շիրվանյան, Պ. Ա. Ղազարյան, Յու. Ա. Շիրվանյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Լեյկոզով հիվանդ կովերի արյան արյունաձեւաբանական ցուցանիշների արանձնահատկությունները պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ազդեցության տակ in vitro
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster