ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2005
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2005
Volume  105    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Լ. Գոգյան
   Հաարի ենթահամակարգը որպես քվազիգրիդի բազիս
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Լ. Համբարյան
   Պարզ թվերի արժեքների աղյուսակների սահմաններում &
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ. Հ. Մարտիրոսյան, Ա. Զ Մարտիրոսյան
   Բացթողումներ ունեցող աստիճանային շարքերով ներկայացվող բազմապատիկ &
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Վ. Բալիկյան, Ռ. Ռ. Քամալյան
   &
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսիսյան
   Կտոր-առ-կտոր անընդհատ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի զուգամիտության արագացում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Սալերի կայունության ճշգրտված հավասարումների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Ա. Հանբարձումյան, Վ. Ց. Գնունի
   Ոչ գծային առաձգական հեծանի մասինª ձգմանը և սեղղմանը նյութի տարբեր ձևով դիմադրության հաշվառմամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Ա. Հանբարձումյան, Վ. Ց. Գնունի
   Ոչ գծային առաձգական հեծանի մասինª ձգմանը և սեղղմանը նյութի տարբեր ձեւով դիմադրության հաշվառմամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Դ. Ի. Բարձոկաս, Մ. Լ. Ֆիլշտինսկի
   Թունելային անցքերով և կոշտ ստրինգերներով պյեզոկերամիկ տարածության տատանումներ (հակահարթ դեֆորմացիա)
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Տ. Մալխասյան, Ռ. Կ. Կարախանյան, Մ. Ն. Նազարյան, Ա. Բ. Խաչատրյան
   Նանոկառուցվածքներում դինամիկական պրոցեսների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային ճառագայթահարման ազդեցությամբ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն. Օ. Գյոկչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Մ. Ժ. Գյոգչյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
   Ռոդիում (III)- ի քլորիդային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը օքսինային խարքի հիմնային ներկանյութ պիրոնին ՙԲ՚-ով էքստրակցիոն-աբսորբցիամետրական եղանակով աղաթթվային միջավայրում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Լ. ԳԵւորգյան
   Արգինազի ինակտիվացումը հիդրոքսիլամինով
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ. . Ղարագյոզյան, Լ. Ա. Սիմոնյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Ա. Ա. Սիմոնյան
   Ֆոսֆոլիպիդների նյութափոխանակության խանգարումների յուրահատկությունը սպիտակ առնետների լյարդի հյուսվածքում կորազոլով հարուցված էպիլեպսանման ցնցումների դեպքում և հակաօքսիդանտային ազդեցությամբ օժտված գործոնների կարգավորման արդյունավետության առանձնահատկություններ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Յու. Շիրվանյան, Պ. Ա. Ղազարյան, Յու. Ա. Շիրվանյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Լեյկոզով հիվանդ կովերի արյան արյունաձեւաբանական ցուցանիշների արանձնահատկությունները պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ազդեցության տակ in vitro
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster