ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2004
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2004
Volume  104    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Վ.Պողոսյան
   Որոշ բազմանդամապարբերական ինտերպոլյացիաների L2-զուգամիտությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ռ.խաչատրյան
   Որոշ բազմարժեք արտապատկերումների անընդհատության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Ա.Ավետիսյան
   Առանց տիպերի l-տերմերի ներկայացումը նշած բինար ծառերի օգնությամբ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Լ.Գոգյան
   Ըստ Հաարի համակարգի L1-գրեդի ալգորիթմի զուգամիտության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  
 • Մ.Ս.Գաբրիելյան, Վ.Ռ.Բարսեղյան
   Օպտիմալ դիտման խնդրում ազդակների ընտրության առաջնության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Մ.Իշխանյան
   Լանդաու - Զեների անցման հավանականությունը բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատի ֆոտոասոցիացիայի համար թույլ փոխազդեցության սահմանում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ.Վ.Դովլաթյան, Կ.Ա.Էլիազյան, Է.Ա.Ղազարյան, Վ.Ա.Պիվազյան
   N-Պիրիմիդինիլ-N’-ացիլմիզանյութեր և թիոմիզանյութեր
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Կ.Ղարագյոզյան
   Զեարալենոնային թունավորումների ժամանակ հիպոքսիկ սինդրոմի ազդեցության առանձնահատկությունները պերօքսիդային հեմոլիզի վերաբերյալ էրիթրոցիտների դիմադրողականության խախտումների ձևավորման մեխանիզմների վրա և ֆիզիոլոգիական ակտիվ միացությունների գերցածր քանակների կանոնավորիչ դերը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա.Ս.Մարգարյան, Ա.Ա.Սիմոնյան, Մ.Ա.Սիմոնյան, Ա.Ա.Ավետիսյան
   Առնետների արյան և լյարդի մետաղապրոտեինների էնդոգեն մակարդակների փոփոխությունները CCl4-ով մակածված լյարդի ցիռոզի դեպքում և a-տոկոֆերոլի հակաստրեսային ազդեցությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Գ.Չաիլյան
   Պոլիսախարիդների խառնուրդի սպեցիֆիկ սորբցիան կոշտ մատրիցաների վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Թ.Ս.Ագլինցյան, Լ.Հ.Ավագյան
   Նյարդային վերջավորությունների միտոքոնդրիումների հնարավոր կալցիում-կարգավորող և սինապսածին ֆունկցիայի վերաբերյալ հարվահանաձև գեղձերի հեռացման պայմաններում կատուների մոտ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Զ.Ա.Կարալյան
   HEp-2 գծի բջիջների քրոնիկ ինֆեկցիան կենդանի օրալ եռավալենտ պոլիոմիելիտային վակցինայով
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ.Ռ.Մանվելյան, Է.Յ.Հարությունյան, Ա.Մ.Նասոյան
   Գորտի ցանցաողնուղեղային նեյրոնների պատասխանների էլեկտրաֆիզիոլոգիական վերլուծությունը դրանց ուղղընթաց և հակընթաց ակտիվացման ժամանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Լ.Փ.Մանուկյան
   Դեյտերսի կորիզի նեյրոնների հակընթաց և ուղղընթաց պատասխանները վերին կոլիկուլուսի դրդման ժամանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ.Վ.Մելիքյան
   Խոսակցական և ոչ խոսակցական էթիկետի խնդիրները օտար լեզուների ուսուցման համակարգում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster