ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2002
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2002
Volume  102    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ.Ի.Գավրիլով, Վ.Ս.Զաքարյան, Ա.Վ.Սուբբոտին
   Շրջանում հարմոնիկ ֆունկցիաների Հարդիի մաքսիմալ տարածությունների գծային-տոպոլոգիական հատկությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Լ.Բերբերյան
   Նորմալ հարմոնիկ և սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների անկյունային եզրային արժեքների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Ա.Չուբարյան, Հ.Ռ.Բոլիբեկյան
   Թույլ թվաբանությունների սեկվենցիալ հաշիվների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻԲԵՐՆԵՏԻԿԱ  
 • Մ.Ս.Գաբրիելյան, Վ.Ռ.Բարսեղյան
   Գծային համակարգի օպտիմալ դիտման մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈւՆ  
 • Վ.Ս.Տոնոյան, Ս.Ա.Մելքումյան
   Համառանցք վերջավոր և կիսաանվերջ ուղղաձիգ ճեղքերով օրթոտրոպ կոնտակտային խնդիրը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ս.Պողոսյան
   Լայնական մագնիսական դաշտում գտնվող հաղորդիչ սալերի տատանումների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն.Հ.Զուլումյան, Է.Բ.Հովհաննիսյան, Զ.Հ.Հովհաննիսյան, Ս.Ս.Կարախանյան
   Սևանա լճի հյուսիս-արևելյան ափի սերպենտինիտների ջերմաթթվային մշակման մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Կ.Մաթևոսյան
   Կամայական դիտարկման ցանցի դեպքում մակերեսային էլեկտրահետախուզական չափումների մշակման եղանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  
 • Գ.Ա.Մարտիրոսյան, Գ.Ս.Գաբայան, Հ.Վ.Թոքմաջյան
   Ազատի ջրամբարի ջրատվության բարձրացման հնարավորությունները "HYDROPLUS" համակարգի փականների կիրառման միջոցով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Հ.Ս.Հովհաննիսյան, Հ.Վ.Թոքմաջյան, Ա.Խ.Մարկոսյան
   Ոռոգման ջրի պահանջարկի և առաջարկի փոփոխության առանձնահատկությունները
   [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ՄՈԼԵԿՈԼԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Ս.Աղաբալյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
   Ցածրամոլեկուլային ռիբոնուկլեինաթթվի մոդիֆիկացված ձևի կանոնավորող ազդեցությունը փորձարարական ալոքսանային շաքարախտի ժամանակ բիոքիմիական և իմունոլոգիական ցուցանիշների վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա.Ե.Հարությունյան, Լ.Վ.Սարգսյան, Ս.Ս.Ալեքսանյան, Ա.Ա.Գալոյան
   Հիմնային և թթվային ֆոսֆատազների ակտիվության փոփոխությունը պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդների ազդեցության ներքո
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Ա.Կարալյան
   II տիպի հերպեսվիրուսի պերսիստենցիայի ազդեցությունը բնական քիլերային բջիջների վրա թոքային տուբերկուլյոզով հիվանդների մոտ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք.Վ.Ղազարյան, Ի.Բ.Մելիքսեթյան, Վ.Ց.Վանցյան, Ա.Ս.Տիրայան, Ռ.Ռ.Հակոբյան
   Ծովախոզուկի միզածորանի ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ռ.Ա.Հարությունյան, Ք.Ռ.Հարությունյան, Ս.Շ.Մարտիրոսյան
   Մեթիոնին-էնկեֆալինի ներերակային ազդեցությունը առնետների օրգանիզմի ջերմակարգավորման վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Լ.Բ.Ներսեսյան, Վ.Ս.Եգանովա, Ն.Լ.Պողոսյան, Ա.Վ.Արշակյան, Ռ.Վ.Սարուխանյան
   Միջնորմի միջին կորիզի ազդեցությունը կոճղեզային շնչառական նեյրոնների և սիմպաթիկ նյարդերի ակտիվության վրա (էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտություն)
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster