ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2006
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2006
Volume  106    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսեսյան, Ռ. Հ. Բարխուդարյան
   Խզվող գործակցով մի մոդելային խնդրի` սեփական ֆունկցիաներով վերլուծության արագացման մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Վ. Պողոսյան
   Ողորկ ֆունկցիաների ռացիոնալ-եռանկյունաչափական գծային մոտարկման մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Մ. Մ. Միրզոյան
   Էկվիմորֆ ֆունկցիաների սահմանային բազմությունները կամայական շոշափող ուղղություններով
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Հ. Ա. Ասատրյան
   Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող պոտենցիալով Շտուրմ – Լիուվիլի օպերատորի կետային սպեկտրի և այդ օպերատորի համար ցրման հակադարձ խնդրի ուսումնասիրությունը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Կ. Կ. Ալեքսանյան
   Ֆիզիկական հասցեավորման արդյունավետ իրականացում հիշողության սխեմաների անսարքությունների հայտնաբերման, ախտորոշման և վերանորոգման միջոցով օգտակար ելքի աճի համար
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Հ. Բաբլոյան, Վ. Հ. Թոքմաջյան
   Հարթ խառը խնդիր առաձգական ուղղանկյան համար
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Հ. Բաբլոյան, Վ. Հ. Թոքմաջյան
   Հարթ խառը խնդիր առաձգական ուղղանկյան համար
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ռ. Մկրտչյան, Ա. Հ. Մկրտչյան, Ա. Ա. Ասլանյան, Մ. Մ. Միրզոյան
   855 ՄէՎ էներգիայով էլեկտրոնների պարամետրիկ ռենտգենյան ճառագայթման էներգետիկ և անկյունային բնութագրերի ուսումնասիրությունը միաբյուրեղներում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Վ. Դովլաթյան, Տ. Զ. Պապոյան, Ֆ. Վ. Ավետիսյան, Ա. Փ. Ենգոյան
   Նոր պեստիցիդների որոնումը 1,3,4-թիադիազոլի ածանցյալների շարքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ս. Մարգարյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Լ. Մ. Հովսեփյան, Ա. Ա. Սիմոնյան
   Ֆոսֆոլիպիդների նյութափոխանակության բնորոշ խանգարումները սպիտակ առնետների հյուսվածքներում լյարդի ցիռոզի դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Վ. Ղազարյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Է. Ս. Սեկոյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Կումարինային միացությունների շարքին պատկանող նոր սինթեզված նյութերի հակամակարդիչ առանձնահատկությունները
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Մանվելյան, Ա. Զ. Փեփոյան, Ս. Ս. Միրզաբեկյան, Հ. Հորիե
   E. coli G35 N 59 և 61 շտամների պրոբիոտիկ պոտենցիալը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Կ. Ա. Պանչուլազյան, Ա. Գ. Առաքելյան
   Օրգանիզմի յուրահատուկ հակազդումները ակուստիկ էներգիայի էկվիվալենտ մակարդակներին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ. Վ. Ղազարյան
   Ծառային բույսերի` բարձրլեռնային պայմաններին ադապտացվելու հասակային փոփոխականությունը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster