ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2000
  This journal is published under sponsorship of Galouste Gulbenkian Foundation
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2000
Volume  100    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ.Վ.Դալլաքյան
   Rn - ում տրված կիսաԷլիպտիկ հավասարման լուծումների մոտարկումը մեծ շառավիղով ընդհանրացված գնդի վրա դրված եզրային խնդիրների լուծումներով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ.Ի.Ղարախանյան
   Երկրորդ կարգի սովորական գծային համասեռ դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման մի եղանակի և նրա կիրառությունների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Կ.Ա.Կարապետյան
   Առանցքային ձգող ճիգի ազդեցությունը ոլորման ենթարկված ապակեպլաստե խողովակաձ և փորձանմուշների սողքի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Մ.Ա.Զադոյան
   Բաղադրյալ բազմասեպի թերլարվածությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Գ.Վ.Գևորգյան
   Սալի ամրությունը լարումների կոնցենտրացիայի դեպքում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԳԵՏՆԱՀՈՂԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս.Ռ. Մեսչյան
   Կավային գետնահողերի սահքի դիմադրության որոշումը նմուշների կրկնակի փորձարկման եղանակով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ն.Ա.Ղորխմազյան, Ն.Ն.Ղորխմազյան
   Անգույն տարրական մասնիկների համաչափությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Գ.Լ.Արեշյան
   Ասինխրոն շարժիչի բանեցման ժամանակ սինխրոն գեներատորի լարումների անկման բանաձևերը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ի.Ռ.Հովակիմյան, Հ.Հ.Բաբայան, Ա.Ս.Դեղոյան
   Փոփոխական ռեզիստորների օպտիմալ ընտրության հարցերը ԱՌԿԳ-ի վրա ավտոմատ հավաքման դրությունից ելնելով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 •  Ա.Ռ.Ջրբաշյան, Ռ.Ա.Զաքարյան, Պ.Ա.Ղազարյան, Ս.Ն.Սիմոնյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
   եսՌՆԹ-ի և պոլինուկլեոտիդների ազդեցությունը ապոպտոզի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ա.Ղազինյան
   Սպիտակ առնետների լյարդի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայի ֆոսֆոլիպիդների փոփոխությունների առանձնահատկությունները երկկողմանի ենթաստոծանիական վագոտոմիայի պայմաններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա.Ա.Սիմոնյան, Ա.Ա.Գալոյան, Ռ.Բ.Բադալյան, Ռ.Ա.Ստեփանյան, Լ.Ա.Սիմոնյան
   Հիպոթալամուսի ցիտոկին նոր բազմապեպտիդի ազդեցությունը առնետի հյուսվածքների Mg2+ և Ca2+ ակտիվացող USP-ազների վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՊԱՐԱԶԻՏՈԼՈԳԻԱ  
 • Ջ.Ա.Կարապետյան, Հ.Ս.Մկրտչյան
   Ֆիտոնեմատոդի նոր տեսակ (Ditylenchus Chaerophyllum sp.nov.) մանդակ բույսի վրա (ընտ. Apiacea)
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ռ.Ա.Հարությունյան, Ա.Վ.Ոսկանյան, Ք.Ռ.Հարությունյան, Ս.Շ.Մարտիրոսյան
   Առնետների ջերմակարգավորման վրա գյուրզայի թույնի ազդեցության մեխանիզմների հետազոտւմը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Խ.Հ.Նահապետյան, Ռ.Ա.Հարությունյան, Լ.Ա.Մատինյան, Ք.Ռ.Հարությունյան, Լ.Վ.Նուրբեկյան
   a և b ադրենոընկալիչների շրջափակման ազդեցությունն առնետների ջերմակարգավորման գործընթացների վրա ստրեսային իրավիճակներում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ.Վ.Ղազարյան, Վ.Ց.Վանցյան, Ա.Ս.Տիրայան, Ռ.Ռ.Հակոբյան
   Կատվի միզածորանի հարմիզապարկի պեյսմեկերային շրջանի ակտիվության բնութագրերը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster