ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2010
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2010
Volume  110    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Լ. Զ. Գևորգյան
   Օպերատորային գծային փնջի նվազագույն նորմի մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Պ. Ա. Մաթևոսյան
   Aw* դասը որպես լքոալ սահմանափակ F տարածություն
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Xl¥ դասի զրոների մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ժ. Դումանյան
   Երկրորդ կարգի էլիպսական հավասարման համար Դիրիխլեի խնդրի լուծելիության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Լ. Բերբերյան
   Սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների որոշ միակության թեորեմների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Վաղարշակյան
   Կանխատեսման խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ս. Ավետիսյան, Գ. Է. Հարությունյան, Վ. Ա. Վարդանյան
   Մինիմալ մարշ թեստային ալգորիթմ երկբջիջ, երկու գործողությամբ դինամիկ անսարքությունների Sav և Sva ենթադասերի բոլոր անսարքությունների հայտնաբերման համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Գ. Բագդոև, Ա. Ն. Մարտիրոսյան, Ա. Ս. Դինունց, Ա. Վ. Դավթյան
   Ջերմաառաձգական միջավայրում ճեղքի բուժման խնդրի հետազոտումը
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Մ. Զ. Սարգսյան
   Ներքին մածուցիկ շփման հաշվառմամբ օրթոտրոպ սալի ստիպողական տատանումների եռաչափ խառը դինամիկական խնդրի լուծման մասին
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Դ. Մ. Սեդրակյան, Լ. Ռ. Սեդրակյան
   Ալիքային ֆունկցիաները երկուղի ցրման դեպքում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Ս. Հովակիմյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Մ. Ամիրխանյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Ֆտորմորֆոկաինի ազդեցության առանձնահատկությունները արյան մակարդունակության առանձին կողմերի վրա
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ. Ա. Պետրոսյան
   b-լիպոպրոտեինների մակարդակների համեմատական վերլուծությունը պարբերական հիվանդությամբ և ստամոքսաղիքային տրակտի նմանատիպ հիվանդությունների ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Վ. Ֆանարջյան
   Գլխուղեղի կողատերալ արյան շրջանառության կոմպենսատոր հնարավորությունների դերը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster