ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2004
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2004
Volume  104    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս.Վ.Մադոյան
   Բազմությունների սահմանափակության և լիովին սահմանափակության հայտանիշները N loga N տարածություններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Ա.Նիգիյան, Լ.Օ.Խաչոյան, Վ.Ռ.Հակոբյան
   Տրամաբանական ծրագրավորման համակարգերի օպտիմիզացիա նրանց ծրագրերի ձևափոխման միջոցով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Լ.Համբարյան, Վ.Ս.Համբարյան
   Հապաղումով հետապնդման ժամանակ l-հանդիպման կետերի բազմության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ.Կ.Լեոնտև, Ղ.Լ.Մովսիսյան
   Ադդիտիվ կապի գծերի վերաբերյալ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա.Գ.Բագդոև, Յու.Ս.Սաֆարյան
   Երկնիստ առաձգական անկյունների բախման հարթ խնդիրը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Ա.Մելքումյան, Վ.Ս.Տոնոյան
   Ուղղահայաց վերջավոր ճեղքով օրթոտրոպ կիսահարթության համար ջերմառաձգականության կոնտակտային խնդիր
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ.Գ.Շեկյան, Զ.Ա.Բելլույան
   Մինչև 100 կՎտ հզորության սինխրոն գեներատորների աշխատանքի բնորոշ ժամանակահատվածների հայտածումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ.Ա.Ալանակյան
   Տրիպլետ Հիգգսի բոզոնների զույգերի ծնումը աջ նեյտրինոյի տրոհումներում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Զ.Ա.Կարալյան
   HEp-2 բջիջների էվոլուցիան օրալ պոլիովակցինայի քրոնիկ ինֆեկցիայի ազդեցության ներքո
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ.Վ.Ղազարյան, Վ.Ա.Դավթյան, Լ.Ն.Հովհաննիսյան
   Հայաստանի տարբեր հողակլիմայական պայմաններում պտղատուների վայրի ցեղակիցների ֆոտոսինթեզի և ջրային ռեժիմի մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք.Ռ.Հարությունյան, Ա.Վ.Ոսկանյան, Ռ.Ա.Հարությունյան, Մ.Վ. Անտոնյան
   Հեպարինի ազդեցությունը ջերմաստիճանային հոմեոստազի վրա և ախտաբանական գործընթացների զարգացումը օրգանիզմում գյուրզայի թույնի ազդեցության ներքո
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ.Բ.Ֆանարջյան, Ե.Վ.Պապոյան, Ի.Գ.Սարգսյան, Է.Ա.Հովհաննիսյան
   Գորտի վեստիբուլյար կորիզների համալիրի ֆոկալ պոտենցիալների ծագման մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster