ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2009
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2009
Volume  109    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Հ. Մարտիրոսյան, Ս. Ե. Մկրտչյան
   Ոչ–կարաթեոդորյան տիրույթների վրա բացթողումներ ունեցող բազմանդամներով միջինում մոտավորությունների մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան, Գ. Ս. Մաճկալյան
   Միապատիկ գլխավոր կորության վեկտորներով նորմալ հարթ մինիմալ կիսաէյնշտեյնյան ենթաբազմաձևություններ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ա. Սարգսյան
   Երրորդ եզրային խնդրից ծնված դիֆերենցիալ օպերատորային փնջերի սեփական ֆունկցիաների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մովսիսյան
   Սեյսմապաշտպանության համակցված մի եղանակի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Վ. Վարդանյան
   Լայնական մագնիսական դաշտում բարակ անվերջ մագնիսաառաձգական սալերի տատանումների հաճախությունների որոշումը անալիտիկ և թվային մեթոդներով
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական բարակ թաղանթների դինամիկական տեսություններ
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Ավետիսյան, Վ. Մ. Խաչատրյան
   Երկրաչափական ոչ գծայնության հաշվառման առանձնահատկությունները պիեզոէլեկտրական միջավայրում վերջավոր լայնույթով էլեկտրաառաձգական ալիքի տարածման դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Է. Պ. Կոկանյան
   Լիթիումի նիոբատի լեգիրեցված բյուրեղներում պարբերաբար բևեռացված դոմենային կառուցվածքների ստացման առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Թ.Կ. Կիպրիյան, Վ. Օ. Թոփուզյան, Ի. Ռ. Կարապետյան, Տ. Ս. Խաչատրյան
   Յոդմեթիլատ 2- (դիմեթիլամինա)էթիլ N-(n-մետոքսիբենզոիլ)-DL-ֆենիլալանինի եթերի ազդեցությունը ողնուղեղի առանձին մոտոնեյրոնների ֆոնային և հարուցված ակտիվության վրա նրա կիսահատումից առաջ և հետո
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Վ. Վ. Ղազարյան, Վ. Ա. Դավթյան, Վ. Ս. Մարտիրոսյան
   Խոշորառեջ կաղնու ջրային ռեժիմի շարժընթացը` կախված մացառային ծանրաբեռնվածությունից
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster