ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2007
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2007
Volume  107    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան, Վ. Ա. Ջրբաշյան
   Պրոեկցիոն թեորեմ կիսահարթության Awp տարածությունների համար
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Հ. Բարխուդարյան, Ա. Վ. Պողոսյան
   Մի քվազիբազմանդամային մոտարկման զուգամիտության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Նիգիյան, Լ. Օ. Խաչոյան, Ա. Վ. Նիգիյան
   Պրոցեդուրային ծրագրավորման տրամաբանական մեկնաբանության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ջ. Աստոլա, Է. Ա. Դանիելյան, Ա. Հ. Առաքելյան
   Հաճախականային բաշխումները աճող կենսամոլեկուլային համակարգերումª հիմնված կայուն խտությունների վրա
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Վարդանյան
   Երկէլեմենտ ենթաբազմությունների դասում փակուղային ճանաչող համակարգերի երկարության մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Հ. Գեոլեցյան
   Երկկողմանի գրաֆում սահմանափակումներով գագաթային ծածկույթ գտնելու էվրիստիկ ալգորիթմ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ն. Մարտիրոսյան, Հ. Ա. Մարտիրոսյան, Ք. Ս. Կոստանդյան, Ա. Ս. Դինունց
   Առաձգականության տեսության ոչ ստացիոնար խառը եզրային խնդրի էֆեկտիվ լուծումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Ա. Ալանակյան
   Կրկնակի լիցքավորված Հիգսի բոզոնների ծնումը W2±-բոզոնների տրոհումներում
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Մ. Մովսիսյան, Ա. Ս. Սահակյան
   Էլեկտրոնի ցրումը մագնիսական պատնեշների արգելքների վրա
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Մ. Հերունի
   ՌՕԴ-54/2.6 Մեծ Անտենայի չափված բնութագրերը որպես Մեծ Պայթյունի գոյության ժխտման վկայություն
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ժ. Ա. Պարոնյան, Գ. Ս. Միսակյան, Գ. Հ. Թուրշյան, Գ. Վ. Ապրիկյան
   Ազոտի օքսիդի դերը լյարդի հյուսվածքում ամոնիակի առաջացման և չեզոքացման գործում
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Մ. Սեդրակյան, Ա. Ա. Մնացականյան, Զ. Հ. Գևորգյան, Կ. Ա. Առաքելովա
   Հայաստանում շրջանառվող Salmonella շտամերի հակաբիոտիկակայունության մոնիտորինգ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Վ. Ց. Վանցյան, Ա. Մ. Տիրայան, Ռ. Ռ. Հակոբյան
   Առնետի միզածորանի հարերիկամային շրջանի էլեկտրական ակտիվությունը նորմայում և նրա կտրվածքից հետո
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ. Վ. Ղազարյան, Վ. Ա. Դավթյան,Վ. Ս. Մարտիրոսյան
   Գյունեյի լճափնյա մնացորդային անտառների ծառատեսակների ջրային ռեժիմի մասին
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster