ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2007
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2007
Volume  107    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան, Վ. Ա. Ջրբաշյան
   Պրոեկցիոն թեորեմ կիսահարթության Awp տարածությունների համար
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Հ. Բարխուդարյան, Ա. Վ. Պողոսյան
   Մի քվազիբազմանդամային մոտարկման զուգամիտության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Նիգիյան, Լ. Օ. Խաչոյան, Ա. Վ. Նիգիյան
   Պրոցեդուրային ծրագրավորման տրամաբանական մեկնաբանության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ջ. Աստոլա, Է. Ա. Դանիելյան, Ա. Հ. Առաքելյան
   Հաճախականային բաշխումները աճող կենսամոլեկուլային համակարգերումª հիմնված կայուն խտությունների վրա
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Վարդանյան
   Երկէլեմենտ ենթաբազմությունների դասում փակուղային ճանաչող համակարգերի երկարության մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Հ. Գեոլեցյան
   Երկկողմանի գրաֆում սահմանափակումներով գագաթային ծածկույթ գտնելու էվրիստիկ ալգորիթմ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ն. Մարտիրոսյան, Հ. Ա. Մարտիրոսյան, Ք. Ս. Կոստանդյան, Ա. Ս. Դինունց
   Առաձգականության տեսության ոչ ստացիոնար խառը եզրային խնդրի էֆեկտիվ լուծումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Ա. Ալանակյան
   Կրկնակի լիցքավորված Հիգսի բոզոնների ծնումը W2±-բոզոնների տրոհումներում
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Մ. Մովսիսյան, Ա. Ս. Սահակյան
   Էլեկտրոնի ցրումը մագնիսական պատնեշների արգելքների վրա
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Մ. Հերունի
   ՌՕԴ-54/2.6 Մեծ Անտենայի չափված բնութագրերը որպես Մեծ Պայթյունի գոյության ժխտման վկայություն
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ժ. Ա. Պարոնյան, Գ. Ս. Միսակյան, Գ. Հ. Թուրշյան, Գ. Վ. Ապրիկյան
   Ազոտի օքսիդի դերը լյարդի հյուսվածքում ամոնիակի առաջացման և չեզոքացման գործում
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Մ. Սեդրակյան, Ա. Ա. Մնացականյան, Զ. Հ. Գևորգյան, Կ. Ա. Առաքելովա
   Հայաստանում շրջանառվող Salmonella շտամերի հակաբիոտիկակայունության մոնիտորինգ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Վ. Ց. Վանցյան, Ա. Մ. Տիրայան, Ռ. Ռ. Հակոբյան
   Առնետի միզածորանի հարերիկամային շրջանի էլեկտրական ակտիվությունը նորմայում և նրա կտրվածքից հետո
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ. Վ. Ղազարյան, Վ. Ա. Դավթյան,Վ. Ս. Մարտիրոսյան
   Գյունեյի լճափնյա մնացորդային անտառների ծառատեսակների ջրային ռեժիմի մասին
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster