ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2003
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2003
Volume  103    No 3  
 • Ֆադեյ Սարգսյանի հոբելյանը
   [Հայերեն]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Հ.Կարապետյան
   Կշռային d-ինտեգրալ ներկայացումներ մատրիցայի շրջանում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ի.Պետրոսյան
   Cn - ի միավոր գնդում հոլոմորֆ ֆունկցիաների կշռային դասերի վերաբերյալ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Մ.Ջրբաշյան
   Կոմպլեքս հարթության մակերեսով հանրագումարելի ամբողջ ֆունկցիաների կշռային տարածությունների վերաբերյալ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ս.Գրիգորյանց
   Ֆրակտալ կոդերի հեռավորության վերին եզրի հասանելիության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Է.Ե.Խաչիյան, Լ.Ա.Մովսիսյան
   Արտաքին ակտիվ ուժերի կիրառմամբ կառուցվածքների սեյսմիկ պաշտպանվածության խնդրի դրվածքի մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Բ.Վ.Խաչատրյան
   ՙՖրենելի գոտիները՚ դիֆրակցիոն ճառագայթման ընթացքում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ժ.Խաչատրյան
   Էլեկտրոնի շարժումը ուղղահայաց պոտենցիալներից բաղկացող պարբերական ցանցում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Բ.Մ.Մամիկոնյան, Ա.Ս.Շաղգամյան, Խ.Բ.Մամիկոնյան
   Խյուսի մակարդակի և խտության թվային չափիչ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԵՐԿՐԱԷԿՈԼՈԳԻԱ  
 • Ռ.Հ.Ռևազյան
   Անապատացման ընթացքի գեոէկոլոգիական գնահատման սկզբունքների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ.Գ.Ղարագյոզյան, Ա.Ռ.Եդոյան, Լ.Վ.Եդոյան, Լ.Մ.Հովսեփյան
   Մոդիֆիկացված երկպարուրային ՌՆԹ-ի գերցածր քանակների ազդեցությունը ալոքսանային շաքարախտով տառապող սպիտակ առնետների գլխուղեղի ճարպաթթվային փոխանակության վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա.Ա.Շահինյան, Լ.Է.Ներսեսյան, Ջ.Վ.Ղարիբյան, Բ.Տ.Ղարիբջանյան
   Ուռուցքային ԴՆԹ-ի կառուցվածքային փոփոխությունները դոքսոռուբիցինի և Escherichia coli բակտերիալ կուլտուրայի ազդեցությամբ in vivo պայմաններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Մ.Ա.Կարալյան
   Տուբերկուլյոզային մենինգոէնցեֆալիտը և հասարակ հերպեսի (I տիպ) վիրուսի քրոնիկ ինֆեկցիայի ակտիվացիայի դերը իմունային անբավարարության կազմավորման մեջ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Մ.Մարտիրոսյան
   Երեխաների մոտ գանգուղեղի, կրծքավանդակի և նրա օրգանների հետ համակցված վնասվածքների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները
   [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster