ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2010
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2010
Volume  110    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Է. Ա. Դանիելյան, Հ. Գ. Հովհաննիսյան
   Չափավոր աճով բաշխումների պարամետրերի մաքսիմալ ճշմարտանմանության գնահատականների ասիմպտոտիկ հատկություններ
   Մանրամասն>>
 • Ա. Վ. Պողոսյան
   Հերմիտի եռանկյունաչափական հավասարահեռ ինտերպոլյացիայի համար Ֆուրիե բանաձև
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ա. Քթրյան
   R3-ում Լագրանժի միջարկման վերաբերյալ մի վարկածի մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ք. Նուրիջանյան
   Վերջավոր դաշտի ՙհամարյա բոլոր՚ ենթաբազմությունների գծայնացվող ծածկույթի երկարության մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Ա. Բրուտյան
   Բյուրգերսի մրրիկը միկրոբևեռային հեղուկում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Կ. Աթայան
   Միջգոտիական մագնիսակլանումը գլանային քվանտային շերտում
   Մանրամասն>>
 • Ն. Ռ. Բալասանյան, Ս. Գ. Ստեփանյան,Ա. Ս. Դանագուլյան
   Կոհերենտ ծնված (p+p-) զույգի նույնականացումը բարձր էներգիայով ֆոտոնի դեյտրոնից ցրման ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան
   2-Իմինո-2,5-դիհիդրոֆուրանի նոր հետերոցիկլիկ ածանցյալի սինթեզն ու որոշ քիմիական փոխարկումներ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Կ. Ղարագյոզյան, Հ. Ռ. Վարդապետյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Սպիտակ առնետների զեարալենոնային թունավորումների ժամանակ ճարպերի ազատռադիկալային պրոցեսների խանգարումները գլխուղեղի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայում և նատրիումի տիոսուլֆատի կարգավորիչ դերը այդ պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ս. Հովակիմյան
   Հակակոնվուլսիվ ակտիվությամբ օժտված "սակրիցին" կոչվող նոր սինթետիկ նյութի կարգավորիչ ազդեցության առանձնահատկությունները գլխուղեղի հոմոգենատում տեղի ունեցող ֆոսֆոլիպիդային խանգարումների ժամանակ սպիտակ առնետների մոտ կորազոլով առաջացված էպիլեպտիկանման ցնցումների պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Վ. Ց. Վանցյան, Լ. Գ. Սիմոնյան, Ի. Բ. Մելիքսեթյան
   Նիֆեդիպինի ազդեցությունը առնետի միզածորանի ծայրային հատվածների դանդաղ ալիքների պեյսմեկերային ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Հ. Գ. Հունանյան, Ա. Ս. Տիրայան
   Ացետիլխոլինի ազդեցությունը առնետի արգանդի ինքնաբուխ ակտիվության բնութագրերի վրա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster