ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2023
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2023
Volume  123    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Խաչատրյան, Բ. Ս. Նահապետյան
   Էներգիայի և հավանականության երկակիությունը վիճակագրական ֆիզիկայի վերջավոր մոդելներում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Քամալյան, Գ. Ա. Կիրակոսյան
   L-Վիներ–Հոպֆի օպերատորների մի դասի ֆրեդհոլմության մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա․ Ա․ Ղուկասյան
   Դեֆորմացվող պինդ մարմնի շարժման կինեմատիկայի որոշ հարցեր՝ բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկայի անալոգիայով
   Մանրամասն>>
 • Կ. Շ. Մկրտչյան
   Ազատ հենված առաձգական ձողի հարկադրական տատանումները, լայնական բաշխված, շարժվող բեռի ազդեցության տակ
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Աղալովյան
   Համաշխարհային ձգողականության ընդհանրացված-նյուտոնյան տեսությունը և Սև խոռոչների դասակարգումը
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Փ. Ռ. Համբարձումյան
   Երկշերտ սալի ստիպողական տատանումները կոնտակտի մակերևույթի կետերի տեղափոխությունների տվյալների առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
 • Կ. Լ. Աղայան
   Սահքի հարթ ալիքը խառը եզրային պայմաններով պիեզոէլեկտրական շերտում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Էքստրեմալ nւժեղ մագնիսական դաշտում ատոմի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Գ. Ստեփանյան
   Ձայնային ֆոնոնների սահմանափակվածության և սպին-ուղեծրային փոխազդեցության համատեղ ազդեցությունը նանոլարում տաք էլեկտրոնների էներգիական կորուստների արագության վրա
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ա․ Ս․ Գրիգորյան, Ռ․ Գ․ Պարոնիկյան
   4-Օքսօ-7-ֆենիլ-3,4,5,6,7,8-հեքսահիդրոբենզո[4,5]թիենո[2,3-d]պիրիմիդին-7-կարբոնիտրիլի որոշ նոր ածանցյալների հակամոնոամինօքսիդազային ակտիվությունը
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Գրիգորյան
   PhiladelphusL. (Hydrangeaeceae) ցեղի ներկայացուցիչների վերարտադրողականության առանձնահատկությունները Հայաստանի բուսաբանական այգիներում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Թ․ Յու․Ազատյան
   Առողջ և մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների միջկիսագնդային անհամաչափության հարցի շուրջ
   Մանրամասն>>
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 • Ս.Գ.Ղարիբջանյան
   Հարություն Անժուր
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster