ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2008
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2008
Volume  108    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ. Ա. Քեռյան
   Երրորդ կարգի պարբերական սպլայնների տարածության վրա պրոյեկտորների նորմերի սահմանափակության վերաբեռյալ
   Մանրամասն>>
 • Մ. Ա. Նալբանդյան
   ՈՒոլշի համակարգի որոշ ենթահամակարգերի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան – Նևանլիննա
   Ջրբաշյանի քառակուսով ինտեգրելի դասերի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան
   Գազի գերձայնային հոսքում գտնվող սալի կայունության խնդրի մի անսպասելի համընկման մասին
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ս. Լ. Հարությունյան
   Կիսահաղորդիչների հետ ուժեղ ելեկտրամագնիսական ալիքի բազմաֆոտոն ռեզոնանսային փոխազդեցության տեսության վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռուբ. Տ. Մալհասյան, Ի. Ա. Վարդանյան
   Մեթանի օքսիդացման ռեակցիայի մոդելավորումը և արագության բացասական ջերմաստիճանային գործակցի երևույթի վերլուծությունը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Գ. Ս. Սարգսյան, Ս. Գ. Հարությունյան
   ԴՆԹ-ի հետ ԷԲ-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը cis-ԴԴՊ-ի առկայությամբ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Ո. Էլբակյան, Ն. Հ. Մովսեսյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Ազոտի ակտիվ միացությունների արտադրության փոփոխությունը արյան ձևավոր տարրերում կոլխիցինի ազդեցության ներքո պարբերական հիվանդության բուժման ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ն. Տեր-Թադևոսյան, Լ. Վ. Սարգսյան, ի. Գ. Ասլանյան, Ա. Ա. Գալոյան
   PRP-1-ի ազդեցությունը ցիկլոֆոսֆամիդով վնասված սպիտակ առնետների ոսկրածուծի որոշ ֆոսֆատազների ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Աղաբաբովա, Լ. Ա. Ավագյան
   Բակտերիալ տեղաշարժի և մակրոօրգանիզմի հետ նրա սիմբիոտիկ հարաբերության ձևավորման նշանակության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Հակոբյան, Ռ. Գ. Քամալյան
   Սակավաշարժության ազդեցությունը սպիտակ առնետների օրգանների և արյան ամինաթթուների և կատեխոլամինների քանակական փոփոխությունների վրա
   Մանրամասն>>
 • Վ. Խ. Մամիկոնյան
   Հայաստանում բազմացվող խաղողի տարբեր տեսակների կորիզներում հայտնաբերված հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ օժտված նոր միացությունների ֆունկցիոնալ ազդեցության առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster