ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2007
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2007
Volume  107    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Է. Ա. Միրզախանյան, Ն. Է. Միրզախանյան
   Հիլբերտյան տարածության ենթաբազմությունների անվերջ չափականության հոմոտոպիական խմբերի ալտերնատիվ սահմանումներ
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Քամալյան
   Տյոպլիցյան օպերատորների կորիզների որոշ հատկություններ
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ա. Բաբայան
   Թռչող սարքի հետագծերի պարամետրական ներկայացման մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Յա. Սահակյան
   Միավոր շրջանից դուրս բարձր կարգի ճշգրիտ էլիպսական հավասարման ընդհանուր լուծումը
   Մանրամասն>>
 • Պ. Ա. Մաթևոսյան
   Ներդրման թեորեմներ A*w տարածությունում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան, Կ. Բ. Ղազարյան
   Տիեզերական վերելակի ճոպանի երկարության և լարումների նվազեցման հարցեր
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Մ. Առաքելյան
   Օպտիկական անշրջելիության էֆեկտները դիէլեկտրական թենզորի բացասական կոմպոնենտով միջավայրերում
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Վարդանյան
   Գրգռված խառնուկային վիճակների կապի էներգիայի պոլարոնային շեղումը քվանտային կետում ելեկտրական դաշտի առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Զ. Թ. Կարապետյան, Հ. Հ. Մակարյան, Ա. Ա. Ավետիսյան
   Նոր լակտոն-անիզիդինների սինթեզ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Շ. Մուրադյան, Ա. Ն. Եդիգարյան, Լ. Ա. Սեխյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Կարդիոակտրվ հեքսապեպտիդի ազդեցությունը [35S] տաուրինի կլանման վրաª առնետների սրտի կտրվածքներում ադրենա-, խոլինա- և մորֆինանման ռեցեպտորների բլոկադայի դեպքում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster