ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2023
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2023
Volume  123    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Խաչատրյան, Բ. Ս. Նահապետյան
   Էներգիայի և հավանականության երկակիությունը վիճակագրական ֆիզիկայի վերջավոր մոդելներում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Քամալյան, Գ. Ա. Կիրակոսյան
   L-Վիներ–Հոպֆի օպերատորների մի դասի ֆրեդհոլմության մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա․ Ա․ Ղուկասյան
   Դեֆորմացվող պինդ մարմնի շարժման կինեմատիկայի որոշ հարցեր՝ բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկայի անալոգիայով
   Մանրամասն>>
 • Կ. Շ. Մկրտչյան
   Ազատ հենված առաձգական ձողի հարկադրական տատանումները, լայնական բաշխված, շարժվող բեռի ազդեցության տակ
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Աղալովյան
   Համաշխարհային ձգողականության ընդհանրացված-նյուտոնյան տեսությունը և Սև խոռոչների դասակարգումը
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Փ. Ռ. Համբարձումյան
   Երկշերտ սալի ստիպողական տատանումները կոնտակտի մակերևույթի կետերի տեղափոխությունների տվյալների առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
 • Կ. Լ. Աղայան
   Սահքի հարթ ալիքը խառը եզրային պայմաններով պիեզոէլեկտրական շերտում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Էքստրեմալ nւժեղ մագնիսական դաշտում ատոմի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Գ. Ստեփանյան
   Ձայնային ֆոնոնների սահմանափակվածության և սպին-ուղեծրային փոխազդեցության համատեղ ազդեցությունը նանոլարում տաք էլեկտրոնների էներգիական կորուստների արագության վրա
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ա․ Ս․ Գրիգորյան, Ռ․ Գ․ Պարոնիկյան
   4-Օքսօ-7-ֆենիլ-3,4,5,6,7,8-հեքսահիդրոբենզո[4,5]թիենո[2,3-d]պիրիմիդին-7-կարբոնիտրիլի որոշ նոր ածանցյալների հակամոնոամինօքսիդազային ակտիվությունը
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Գրիգորյան
   PhiladelphusL. (Hydrangeaeceae) ցեղի ներկայացուցիչների վերարտադրողականության առանձնահատկությունները Հայաստանի բուսաբանական այգիներում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Թ․ Յու․Ազատյան
   Առողջ և մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների միջկիսագնդային անհամաչափության հարցի շուրջ
   Մանրամասն>>
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 • Ս.Գ.Ղարիբջանյան
   Հարություն Անժուր
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster