ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2014
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2014
Volume  114    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Ա. Նիգիյան
   Արգումենտների անորոշ արժեքներով թվաբանական ֆունկցիաներ: Հաշվարկելիություն և l-որոշելիություն
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Անիսոնյան
   Ավագ կարգի ածանցյալների նկատմամբ չլուծվող սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի հետազոտություն
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Կ. Ալեքսանյան, Վ. Հ. Եդոյան
   Գլանային անիզոտրոպիա ունեցող նյութից պրիզմատիկ ձողի ոլորման մասին
   Մանրամասն>>
 • Դ. Կ. Գասպարյան, Կ. Բ. Ղազարյան
   Կապակցված ալիքները էլեկտրա-մագնիսա-առաձգական պիեզոակտիվ միջավայրում
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Կ. Մաթևոսյան
   Երկրաէլեկտրական միջավայրի էլեկտրաքիմիական լիցքավորման չափորոշիչը
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻՄԻԱ  
 • Ս. Վ. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Փաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Կենտրոնական Հայաստանի հանքային ջրերի հիդրոերկրաքիմիական պարամետրերի փոխկապվածությունը սեյսմիկության հետ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Ա. Դավթյան, Ն. Ն. Հայրապետյան, Մ. Հ. Խաչատրյան, Ա. Պ. Գրիգորյան
   Գուանինդեզամինազան և գուանոզինդեզամինազան տարբեր կենսաբանական օբյեկտներում
   Մանրամասն>>
 • Պ. Ա. Ղազարյան, Գ. Մ. Գալոյան
   Տրանսպորտային ԱԵՖազային ակտիվության ուսումնասիրությունը էրիթրոցիտների և հեպատոցիտների թաղանթներում սարկոմա-45-ի ժամանակ և ցիան խումբ պարունակող լակտոնների նոր ածանցյալի օգտագործումից հետո
   Մանրամասն>>
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ. Ս. Երիցյան
   Շահագործման լեռնային պայմաններում դողերի գլորման դիմադրության ուժի փոփոխությունը և նրա ազդեցությունը ավտոմոբիլի էկոլոգիականության վրա
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Ն. Գ. Հունանյան, Ա. Վ. Մկրտչյան
   Ոչ հղի առնետների արգանդի փողերի ծայրամասային շրջանների պեյսմեկերային ակտիվությունների փոխազդեցությունը
   Մանրամասն>>
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
   Մ. թ. II դ. պատմիչ Մարաբ Մծուրնացու աշխարհընկալման և աղբյուրաբանական մեթոդի շուրջ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster