ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2009
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2009
Volume  109    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Գ. Հրաչյան
   Անշարժ կետի կոմբինատորները և առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկան
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Ալեքսանյան
   Հավասարաչափ և շոշափումային մոտավորություններ մերոմորֆ ֆունկցիաներով` նրանց աճի գնահատմամբ
   Մանրամասն>>
 • Է. Ա. Դանիելյան, Գ. Պ. Ավագյան
   Կանոնավոր փոփոխվող բաշխումների ասիմպտոտիկ վերլուծությունների մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ա. Բաբայան
   Տրված արագությամբ թռչող սարքի օպտիմալ կառավարում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Դ. Ի. Բարձոկաս, Գ. Ի. Սֆիրիս
   Առաձգականության տեսության դինամիկական խառը խնդրի որոշիչ հավասարումների ձևակերպումը ճաքով միջավայրի համար
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Ո. Աբաղյան
   ԴՆԹ-ի մեխանիկական դեստրուկցիայի մեխանիզմի հետազոտումը ԷՊՌ մեթոդով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Խ. Մամիկոնյան, Հ. Մ. Ամիրխանյան, Թ. Ե. ՍեՖերյան, Գ. Ա. Գյուլբուդաղյան
   Խաղողի կորիզների հակաօքսիդանտային գործոնի կարգավորիչ ազդեցությունը ազատ ռադիկալային գործընթացների վրա ածխածնի քառաքլորիդով թունավորումների ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Մ.Մ. Ղազանջյան, Հ.Վ. Գասպարյան, Գ.Ս. Մկրտչյան, Վ.Օ. Թոփուզյան
   N1-Ֆենիլ-2-{5-օքսո-2-ֆենիլ-4[(Z)-1-ֆենիլմեթիլիդեն]-4,5-դիհիդրո-1H-իմիդազոլիլ}-ացետամիդի ռեպարատիվ ակտիվության ուսումնասիրությունը էքսպերիմենտալ այրվածքի պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ա. Մովսեսյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Ն. Հ. Մովսիսյան, Գ. Ա. Գևորգյան
   Կիսահաղորդչային լազերի ու կարմիր լուսադիոդի ճառագայթման ազդեցությունը առնետների լեյկոցիտների ենթատեսակների և ոսկրածուծի նիտրերգիկ համակարգի ակտիվության ու D-գլյուկոզի կլանման վրա կլոստրիդիալ սեպսիսի ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ. Օ. Հովնանյան, Ա.Հ. Թռչունյան
   in vitro և in vivo կենսաշերտերում մանրէների միջբջջային հարաբերությունների ուլտրակառուցվածքային ճարտարակերտությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա. Գ. Առաքելյան, Կ. Ա. Պանչուլազյան
   Օրգանիզմի ոչ մենահատուկ ռեակցիան ակուստիկ էներգիայի էկվիվալենտ մակարդակների դեպքում
   Մանրամասն>>
 • Լ. Է. Համբարձումյան
   Դեյտերսի լատերալ վեստիբուլային կորիզի նեյրոնների գործունեության հիպոթալամիկ հսկողությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster