ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2007
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2007
Volume  107    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Լ. Զ. Գևորգյան
   Վատ պայմանավորված օպերատորային հավասարումների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հովհաննիսյան
   Լագրանժիª անվերջ հորիզոններով խնդրի համար առաջին կարգի անհրաժեշտ պայմանները
   Մանրամասն>>
 • Ա. Բ. Ներսեսյան
   Սեփական ֆունկցիաներով վերլուծությունների արագացում
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Լ. Մարգարյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Ա. Լ. Քեսոյան, Ջ. Լոպեզ
   Իրական ժամանակի ռեժիմում ինտերնետ ցանցի միջոցով հեռակառավարվող գիտական փորձ իրականացնելու հնարավորության վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ա. Բաբայան
   Ձայնային ազդանշանի համեմատվող կտորների նմանության գնահատման աստիճանի համալիր մեթոդ
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ս. Աղաբաբով
   Քաղցկեղի in vitro մոդելավորման ժամանակ ուռուցքի ներկայացման համար օպտիմալ տվյալների կառուցվածքի ընտրության մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Գ. Բագդոև, Լ. Ա. Մովսիսյան
   Երկայնական մագնիսական դաշտում ոչ գծային ալիքների տարածման մոդուլյացիայի պրոբլեմի մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Կ. Բ. Ղազարյան, Ս. Ռ. Մարտիրոսյան
   Հետևող բեռով բարձած հեծանի մոդելային խնդիրները շփման հաշվառման դեպքում
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Տ. Վ. Զաքարյան
   Օրթոտրոպ շերտի ստիպողական տատանումների ասիմպտոտիկայի մասին
   Մանրամասն>>
 • Գ. Լ. Ազատյան
   Երկշերտ օրթոտրոպ սալի հարկադրական տատանումների ասիմպտոտիկան առաձգականության տեսության երկրորդ եզրային խնդրումª մածուցիկ դիմադրության առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ալ. Գ. Ալեքսանյան
   Քվանտային կետերի անսամբլում օպտիկական անցումների էներգիայի շեղման մասին
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդևանյան, Ռ. Ա. Կարապետյան, Մ. Ա. Շահինյան, Ա. Պ. Անտոնյան
   Էթիդիում բրոմիդի և Hoechst 33258-իª ԴՆԹ-ի հետ կապման մրցակցությունը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Մ. Սիմոնյան, Գ. Ռ. Աղամյան, Մ. Ա. Սիմոնյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ամիդացված անալոգի ազդեցությունը առնետների հյուսվածքների մետաղապրոտեինների մակարդակի և ակտիվության վրա in vitro և ex vivo
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster