Доклады НАН РА  
EngArmRus НАН РА Доклады No 3, 2020
   
Главная
   Главная
   Последний номер
   Редакционная коллегия
   Правила для авторов
   Карта сайта


Архив
     
НАН РА Доклады
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Поиск
  Поиск по Предмету
  Поиск по Автору

  

Google Поиск
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Доклады - 2020
Volume  120    No 3  
МАТЕМАТИКА  
 • Г. Г. Геворкян
   Теоремы единственности для простых и кратных тригонометрических рядов
   далее>>
МЕХАНИКА  
 • Ара С. Аветисян, М. В. Белубекян, К. Б. Казарян
   Электро-магнето-упругие волны типа Рэлея в пьезоэлектрической
среде гексагональной симметрии класса 6mm
   далее>>
 • В. М. Белубекян, М. В. Белубекян, В. Г. Гараков
   Условия появления волны Гуляева – Блюстейна с учетом
нестационарности электрического поля
   далее>>
ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ  
 • Л. Г. Гулгазарян, П. Р. Амбарцумян
   Динамическая трёхмерная задача теории упругости двуслойной пластинки
при наличии вязкого сопротивления
   далее>>
ГЕОФИЗИКА  
 • Р. А. Пашаян, Л. В. Арутюнян
   Геохимические исследования сейсмотектонических движений
земной коры центральной Армении
   далее>>
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
 • З. О. Манукян, Л. А. Арутюнян, С. Г. Минасян, Л. А. Тавадян
   Влияние витамина B12 на реакцию окисления метиллинолеата в мицелярных растворах
   далее>>
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА  
 • А. А. Саргсян
   Оценка повреждений ДНК с применением метода ДНК-комет в двух природных
популяциях дождевых червей Lumbricus terrestris
   далее>>
ФИЗИОЛОГИЯ  
 • К. В. Казарян, Т. А. Пилипосян, М. A. Даниелян, Н. Г. Унанян
   Влияние окситоцина на электрическую активность средней зоны маточного рога
   далее>>
 • М.А.Даниелян, К.В.Карапетян, О.А.Назарян, К.А.Небогова
   Морфогистохимическое исследование изменений в нейронах бледного шара на модели
болезни Паркинсона в условиях введения яда армянской гадюки
   далее>>
 • Վ. Մ. Բելուբեկյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան, Վ. Գ. Գարակով
   Գուլյաև – Բլյուստայնի ալիքի առաջացումը էլեկտրական դաշտի ոչ ստացիոնարության հաշվառումով
   далее>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Գ. Ղուլղազարյան, Փ. Ռ. Համբարձումյան
   Երկշերտ սալի առաձգականության տեսության դինամիկ եռաչափ խնդիրը մածուցիկ դիմադրության առկայության դեպքում
   далее>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Ա. Փաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Կենտրոնական Հայաստանի երկրակեղևի սեյսմատեկտոնական շարժումների երկրաքիմիական ուսումնասիրություններ
   далее>>
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Զ. Հ. Մանուկյան, Լ. Հ. Հարությունյան, Ս. Հ. Մինասյան, Լ. Ա. Թավադյան
   Վիտամին B12-ի ազդեցությունը միցելային համակարգում մեթիլլինոլեատի օքսիդացման ռեակցիայի վրա
   далее>>
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Սարգսյան
   ԴՆԹ-ի վնասվածության մակարդակի գնահատումը ԴՆԹ կոմետ մեթոդի կիրառմամբ Lumbricus terrestris անձրևորդերի երկու բնական պոպուլյացիաներում
   далее>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Տ. Ա. Փիլիպոսյան, Մ. Ա. Դանիելյան, Ն. Գ. Հունանյան
   Օքսիտոցինի ազդեցությունը առնետի արգանդի փողի միջին շրջանի էլեկտրական ակտիվության վրա
   далее>>
 • Մ. Հ. Դանիելյան, Ք. Վ. Կարապետյան, Օ. Հ. Նազարյան, Ք. Ա. Նեբոգովա
   Պարկինսոնի հիվանդության մոդելի վրա հայկական իժի թույնի ներարկման պայմաններում դժգույն գնդի նյարդաբջիջներում տեղի ունեցող փոփոխությունների մորֆոհիստոքիմիական հետազոտությունը
   далее>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster