ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2011
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2011
Volume  111    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսեսյան, Ա. Հ. Գասպարյան
   Լեժանդրի բազմանդամներով վերլուծությունների զուգամիտությունների արագացում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մովսիսյան
   Սեյսմապաշտպանության համակցված մի եղանակի մասին (III մաս)
   Մանրամասն>>
 • Ա. Պ. Սեյրանյան, Ու. Վանգ
   Դուֆինգի հավասարման պարբերական լուծումների կայունության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի դինամիկ ծռման մաթեմատիկական մոդելը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդեւանյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Շահինյան, Ա. Թ. Կարապետյան
   ԴՆԹ-ի հետ ոչ կովալենտ կապվող լիգանդների փոխազդեցությունը
   Մանրամասն>>
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն. Օ. Գյոկչյան
   Պլատին (IV) - ի միկրոգրամային քանակների էքստրակցիոն –ֆոտոմետրական որոշումը թիազինային շարքի ներկանյութ դիմեթիլթիոնինով
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱ  
 • Ռ.Ա. Փաշայան, Լ.Ս.Բաղումյան
   Հիդրոերկրաքիմիական էլեմենտների փոփոխության դինամիկան Արարատյան սեյսմափորձադաշտում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ա. Ագաբաբովա, Հ. Ա. Մովսեսյան
   Առնետների աղեստամոքսային տրակտի պայմանական ախտածին միկրոֆլորայի փոփոխությունը ցածր հաճախականության լազերի ազդեցության ներքո
   Մանրամասն>>
 • Պ.Ա. Ղազարյան, Թ.Ռ. Փանոսյան, Կ.Ի. Իսրայելյան, Տ.Վ. Ղոչիկյան
   ВАС-167՝ 4-բութանոլիդների ածանցյալի դերը հեպատոցիտների ֆոսֆոինոզիտիդների փոխանակության կանոնավորման գործընթացում
   Մանրամասն>>
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Վ. Խ. Մամիկոնյան
   Ֆտորմորֆոկաինը՝ որպես արդյունավետ հակամակարդիչ
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ.Վ. Ղազարյան, Վ. Ա. Դավթյան
   Հայաստանի բուսաբանական այգիներում ծառային ինտրոդուցենտների ֆոտոսինթետիկ ապարատի փոփոխականության պոտենցիալի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԻՋԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ. Ա. Մարջանյան, Բարիմանի Վարանդի Հ.
   Cardiophorus Eschscholtz, 1829 (Coleoptera, Elateridae,Cardiophorinae) սեռի չրխկանների նոր տեսակներ Մազանդարանից (Իրան)
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster