ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Կ. Լեոնտիև, Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Գնդեր բուլյան տարածությունում
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան
   Արտածումների բարդությունների հարաբերությունները Ֆրեգեի համակարգերի,
խորքային արտածման կանոններով КS և еКS համակարգերի միջև
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Հ․ Գ․ Շեկյան, Ա․ Վ․ Գևորգյան
   Լարումների կոնցենտրատորներով մեքենաների կառուցվածքային տարրերի
ծավալային ամրության և աշխատունակության չափանիշները
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Գրաֆենի շերտի ստատիկ լայնական ծռման և կայունության կիրառական խնդիրները
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ջ․ Կ․ Կարապետյան, Ա. Ս. Գասպարյան, Ս. Ռ. Շահպարոնյան, Գ. Մ. Մաթևոսյան,
Ռ. Կ. Կարապետյան, Հ. Ս. Շահպարոնյան
   Սեյսմիկ տվիչ մշտադիտարկման համակարգերի համար: Մշակում և արդյունքներ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ. Ա. Սաքանյան, Մ. Ա. Իրադյան, Ն. Ս. Իրադյան
   Քաղցկեղի բուժման նպատակային EGFR-ի քայքայման մշակում
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան
   Հայաստանում դենդրոպարկերի ստեղծման գիտական նախադրյալները
և դրանց զարգացման հեռանկարները
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Ա. Հ. Մուրադյան
   Հայաստանի ֆլորայի Iris L. ցեղի (Iridaceae) Limniris (Tausch) Spach և Scorpiris Spach
ենթացեղերի պալինոմորֆոլոգիական համեմատական վերլուծություն
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster