ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2013
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2013
Volume  113    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ.Գ.Գևորգյան, Կ.Ա. Քեռյան
   R1 -ի վրա Ֆրանկլինի ընդհանուր համակարգի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ի. Վ. Հովհաննիսյան
   Na(-1<a<0) դասերի մի ներկայացման մասին
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Վարդանյան
   Երկտարր բազմությունների դասում n-ճանաչող մինիմալ համակարգերի բոլոր հնարավոր կառուցվածքների մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Վ . Ասցատրյան, Վ. Գ. Սահակյան, Յու. Հ. Շուքուրյան
   Հայաստանում գիտության e-ենթակառուցվածքների վերջին զարգացումները
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մովսիսյան
   Պիեզոէլեկտրիկից գլանային պանելի ոչ գծային տատանումների մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Վ.Գ. Գարակով
   Ուղիղ ընկնող սահքի էլեկտրամագնիսաառաձգական ալիքի անդրադարձումը երկու պիեզոակտիվ միջավայրերը բաժանող հարթ եզրից
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Համբարձումյան
   Տարամոդուլ նյութից պատրաստված անմոմենտ թաղանթների միկրոպոլյար տեսություն
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Հ. Խ. Ավագյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Ն. Հ. Մովսեսյան, Ա.Ա. Աղաբաբովա
   Լ-արգինինի նյութափոխանակության պատկերը մկների գլխուղեղում Էրլիխի ասցիտային կարցինոմայի ժամանակ և հակաուռուցքային բուժմանազդեցությունը Escherichia coli-ի ոչ ախտածին շտամների օգտագործմամբ. ազոտի օքսիդի սինթազ: Հաղորդում 2
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ս. Հովակիմյան, Հ. Մ. Ամիրխանյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Է. Հ. Չուխաջյան
   Նոր սինթեզված միացությունների ազդեցությունն արյան մակարդելիության մի քանի պարամետրերի վրա
   Մանրամասն>>
 • Ի. Ա. Բադալյան, Ա. Ս. Դիլբարյան, ակադեմիկոս Մ. Ա. Դավթյան
   Առնետների գլխուղեղի սպիտակուցների ամիդացումը հիպօքսիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Մ. Է. Շիրինյան
   Բարոռեցեպտոր ռեֆլեքսի մեխանիզմի ֆունկցիոնալ պարամետրերի ազդեցությունը զարկերակային բարոռեֆլեքսի համակարգում հավասարակշռության կարգավորման մաթեմատիկական մոդելի բնութագրերի վրա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster