ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2008
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2008
Volume  108    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Հ. Քամալյան
   Մատրից-ֆունկցիաների ինդեքսային ֆակտորիզացիա
   Մանրամասն>>
 • Ն. Ե. Թովմասյան, Հ. Ա. Բաբայան
   Թռչող սարքերի շարժումը տրված հորիզոնական արագությամբ և օպտիմալ կառավարում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Յա. Սահակյան
   Դիրիխլեի խնդիրը 2n-կարգի ճշգրիտ էլիպսական հավասարումների համար շրջանից դուրս
   Մանրամասն>>
 • Վ. Կ. Լեոնտև,Գ.Լ.Մովսիսյան
    Կապի գծերի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ժ. Գ. Մարգարյան, Ա.Հ.Մանուկյան
   Գրաֆիª եռանկյուն առաջացնող կողերի քանակը ըստ տրված հաջորդականության
   Մանրամասն>>
 • Մ. Ա. Գալդունց, Ս. Գ. Ռաֆայելյան
   Ինտերպոլյացիան և բազիսությունը ամբողջ ֆունկցիաների որոշ համակարգերում
   Մանրամասն>>
 • Վ. ժ. Դումանյան
   Երկրորդ կարգի էլիպտական հավասարման համար Դիրիխլեի խնդրի լուծման Դիրիխլեի կշռային ինտեգրալի սահմանափակության մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ա. Գրիգորյան
   Պրոցեսների համարժեքությունը մի օբյեկտակողմնորոշված միջավայրում
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Պ. Վ. Գալպճյան
   Սեկտորային լայնական հատույթով կազմածո գլանի լարվածային վիճակը շոշափող բեռների ազդեցության դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ն. Հ. Ադամյան
   Ոչ դասական վիճակների պատրաստումը պայմանական չափումների միջոցով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Ք. Վ. Փիրումյան, Լ. Ա. Թավադյան
   ԴՆԹ-ի հետ էթիդիումի բրոմիդի փոխազդեցության հետազոտությունը սպեկտրալ և էլեկտրաքիմիական մեթոդներով
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Սեդրակյան, Զ. Հ. Գևորգյան, Կ. Ա. Առաքելովա, Ժ. Ա. Կծոյան
   Սալմոնելոզով հիվանդների աղիքային միկրոֆլորայի հետազոտումը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster