ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2010
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2010
Volume  110    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան
   Ֆունկցիաների բիօրթոգոնալ համակարգեր կիսահարթության A2 տարածություններում
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ա. Բարսեղյան
    Որոշ արդյունքներ ինտեգրալ երկրաչափությունում, հանրահաշվական երկրաչափությունում և իրական անալիզում
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Պ. Գաբրիելյան
   Խորանարդային անկյունագծային հավասարումը 2 բնութագրիչի վերջավոր դաշտում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մովսիսյան
   Սեյսմապաշտպանության համակցված մի եղանակի մասին (II մաս)
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Ս. Վ. Սարգսյան
   Սալում մագնիսաառաձգական ալիքների տարածման խնդիրներում Կիրխհոֆի վարկածի կիրառելիությունը
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Օրթոտրոպ սալ-շերտի խնդիրներ` մակերեւութային շոշափող բեռների ազդեցության տակ
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ռ. Բարսեղյան
   Գծային դինամիկ համակարգերի ղեկավարումը ժամանակի միջանկյալ պահերին ֆազային վեկտորի կոորդինատների մասերի վրա դրված սահմանափակումներով
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Է. Խ. Գրիգորյան, Կ.Լ. Աղայան
   Ալիքների դիֆրակցիայի խնդիրներում ասիմպտոտիկ բանաձևերի ստացման նոր մեթոդի մասին
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ. Ա. Սաթյան
   Հայաստանի օֆիոլիթային զոնաների միներագենիան
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՌԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ. Օ. Հովնանյան, Հ. Հ. Դավթյան, Ք. Ա. Սարգսյան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Որոշ վիրուսների, մանռէների և նախակենդանիների բջիջների նանոկառուցվածքները` էլեկտրոնային մանրադիտարկում և ձևաչափական վերլուծություն
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Գ. Ա.Հովեյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Ա. Գ. Հովեյան
   Սպիտակ առնետների հեպատոցիտների քրոմատինի ֆոսֆոլիպիդների բաղադրության փոփոխության մասին վագոտոմիայի, սոլարէկտոմիայի եւ դրանց զուգակցման պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Ի. Հակոբյան, Մ. Գ. Գազարյանց, Տ. Հ. Մարկոսյան
   Հավերի նյուքասլյան հիվանդության կանխարգելման մեթոդ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ. Գ. Սիմոնյան, Վ. Ց. Վանցյան, Ք. Վ. Ղազարյան
   Ջերմային գործոնի ազդեցությունը միզածորանի տարբեր հատվածների ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության վրա առնետի մոտ
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ռ. Մանվելյան, Տ. Ռ. Պետրոսյան, Օ. Վ. Գևորգյան
   Կեղև-ողնուղեղային ուղու վնասումից հետո նյարդային հյուսվածքի պլաստիկության վրա ազդող որոշ գործոնների մասին
   Մանրամասն>>
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ. Ժ. Քոչարյան
   “Տրամաբանական քառակուսուց” “տրամաբանական շրջանագիծ”
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster