ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2011
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2011
Volume  111    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսեսյան, Ա. Հ. Գասպարյան
   Լեժանդրի բազմանդամներով վերլուծությունների զուգամիտությունների արագացում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մովսիսյան
   Սեյսմապաշտպանության համակցված մի եղանակի մասին (III մաս)
   Մանրամասն>>
 • Ա. Պ. Սեյրանյան, Ու. Վանգ
   Դուֆինգի հավասարման պարբերական լուծումների կայունության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի դինամիկ ծռման մաթեմատիկական մոդելը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդեւանյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Շահինյան, Ա. Թ. Կարապետյան
   ԴՆԹ-ի հետ ոչ կովալենտ կապվող լիգանդների փոխազդեցությունը
   Մանրամասն>>
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն. Օ. Գյոկչյան
   Պլատին (IV) - ի միկրոգրամային քանակների էքստրակցիոն –ֆոտոմետրական որոշումը թիազինային շարքի ներկանյութ դիմեթիլթիոնինով
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱ  
 • Ռ.Ա. Փաշայան, Լ.Ս.Բաղումյան
   Հիդրոերկրաքիմիական էլեմենտների փոփոխության դինամիկան Արարատյան սեյսմափորձադաշտում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ա. Ագաբաբովա, Հ. Ա. Մովսեսյան
   Առնետների աղեստամոքսային տրակտի պայմանական ախտածին միկրոֆլորայի փոփոխությունը ցածր հաճախականության լազերի ազդեցության ներքո
   Մանրամասն>>
 • Պ.Ա. Ղազարյան, Թ.Ռ. Փանոսյան, Կ.Ի. Իսրայելյան, Տ.Վ. Ղոչիկյան
   ВАС-167՝ 4-բութանոլիդների ածանցյալի դերը հեպատոցիտների ֆոսֆոինոզիտիդների փոխանակության կանոնավորման գործընթացում
   Մանրամասն>>
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Վ. Խ. Մամիկոնյան
   Ֆտորմորֆոկաինը՝ որպես արդյունավետ հակամակարդիչ
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ.Վ. Ղազարյան, Վ. Ա. Դավթյան
   Հայաստանի բուսաբանական այգիներում ծառային ինտրոդուցենտների ֆոտոսինթետիկ ապարատի փոփոխականության պոտենցիալի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԻՋԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ. Ա. Մարջանյան, Բարիմանի Վարանդի Հ.
   Cardiophorus Eschscholtz, 1829 (Coleoptera, Elateridae,Cardiophorinae) սեռի չրխկանների նոր տեսակներ Մազանդարանից (Իրան)
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster