ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Կ. Լեոնտիև, Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Գնդեր բուլյան տարածությունում
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան
   Արտածումների բարդությունների հարաբերությունները Ֆրեգեի համակարգերի,
խորքային արտածման կանոններով КS և еКS համակարգերի միջև
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Հ․ Գ․ Շեկյան, Ա․ Վ․ Գևորգյան
   Լարումների կոնցենտրատորներով մեքենաների կառուցվածքային տարրերի
ծավալային ամրության և աշխատունակության չափանիշները
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Գրաֆենի շերտի ստատիկ լայնական ծռման և կայունության կիրառական խնդիրները
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ջ․ Կ․ Կարապետյան, Ա. Ս. Գասպարյան, Ս. Ռ. Շահպարոնյան, Գ. Մ. Մաթևոսյան,
Ռ. Կ. Կարապետյան, Հ. Ս. Շահպարոնյան
   Սեյսմիկ տվիչ մշտադիտարկման համակարգերի համար: Մշակում և արդյունքներ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ. Ա. Սաքանյան, Մ. Ա. Իրադյան, Ն. Ս. Իրադյան
   Քաղցկեղի բուժման նպատակային EGFR-ի քայքայման մշակում
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան
   Հայաստանում դենդրոպարկերի ստեղծման գիտական նախադրյալները
և դրանց զարգացման հեռանկարները
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Ա. Հ. Մուրադյան
   Հայաստանի ֆլորայի Iris L. ցեղի (Iridaceae) Limniris (Tausch) Spach և Scorpiris Spach
ենթացեղերի պալինոմորֆոլոգիական համեմատական վերլուծություն
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster