ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2020
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2020
Volume  120    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Գ. Գևորգյան
   Միակության թեորեմներ միապատիկ և բազմապատիկ եռանկյունաչափական շարքերի համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ս. Ավետիսյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան, Կ. Բ. Ղազարյան
   Ռելեի տիպի էլեկտրամագնիսաառաձգական ալիքները հեքսագոնալ սիմետրիայի 6mm դասի պյեզոէլեկտրական միջավայրում
   Մանրամասն>>
 • Վ. Մ. Բելուբեկյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան, Վ. Գ. Գարակով
   Գուլյաև – Բլյուստայնի ալիքի առաջացումը էլեկտրական դաշտի ոչ ստացիոնարության հաշվառումով
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Գ. Ղուլղազարյան, Փ. Ռ. Համբարձումյան
   Երկշերտ սալի առաձգականության տեսության դինամիկ եռաչափ խնդիրը մածուցիկ դիմադրության առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Ա. Փաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Կենտրոնական Հայաստանի երկրակեղևի սեյսմատեկտոնական շարժումների երկրաքիմիական ուսումնասիրություններ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Զ. Հ. Մանուկյան, Լ. Հ. Հարությունյան, Ս. Հ. Մինասյան, Լ. Ա. Թավադյան
   Վիտամին B12-ի ազդեցությունը միցելային համակարգում մեթիլլինոլեատի օքսիդացման ռեակցիայի վրա
   Մանրամասն>>
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Սարգսյան
   ԴՆԹ-ի վնասվածության մակարդակի գնահատումը ԴՆԹ կոմետ մեթոդի կիրառմամբ Lumbricus terrestris
անձրևորդերի երկու բնական պոպուլյացիաներում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Տ. Ա. Փիլիպոսյան, Մ. Ա. Դանիելյան, Ն. Գ. Հունանյան
   Օքսիտոցինի ազդեցությունը առնետի արգանդի փողի միջին շրջանի էլեկտրական ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
 • Մ. Հ. Դանիելյան, Ք. Վ. Կարապետյան, Օ. Հ. Նազարյան, Ք. Ա. Նեբոգովա
   Պարկինսոնի հիվանդության մոդելի վրա հայկական իժի թույնի ներարկման պայմաններում դժգույն գնդի
նյարդաբջիջներում տեղի ունեցող փոփոխությունների մորֆոհիստոքիմիական հետազոտությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster