ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2010
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2010
Volume  110    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Վ. Պողոսյան
   Հերմիտ – Էկհոֆի ինտերպոլյացիայի ասիմպտոտական վարքը
   Մանրամասն>>
 • Վ. Կ. Լեոնտև, Ղ.Լ. Մովսիսյան, Ժ.Գ. Մարգարյան
   Կոդերն ադդիտիվ կապուղղիներում
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան
   Նորմալ հարթ կիսաէյնշտեյնյան ենթաբազմաձևություններ Էվկլիդեսյան տարածություններում
   Մանրամասն>>
 • Լ. Վ. Հակոբյան, Վ. Ս. Հակոբյան
   Շրջանի բաժանման հավասարման լուծումը առանց Գաուսի պարբերությունների
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Ժ. Ստեփանյան
   Օրթոտրոպ սալ-շերտի կայունության խնդիրը` կշռի և ընդլայնական սահքի հաշվառմամբ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան, Զ. Ն. Դանոյան, Է. Հ. Դանոյան
   Մագնիսաստրիկցիայի հաստատունների թվային արժեքների որոշումը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Թ. Կարապետյան, Գ. Ա. Ավետիսյան, Վ. Բ. Առաքելյան
   Լանժևենյան աղմուկի ազդեցությունը ԴՆԹ-կենսասենսորների վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ա. Դուրգարյան, Օ. Ա. Դմիտրենկո, Մ. Մ. Մաթևոսյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդների պաշտպանողական ակտիվությունը ընդհանրացված ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիայի ժամանակ, առաջացած մետիցիլին-կայուն Stafilococcus aureus-ի միջոցով
   Մանրամասն>>
 • Ք. Է. Դանիելյան, Ս. Գ. Չաիլյան, Մ. Ս. Նազարյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Սրտամկանի ինֆարկտի արգելակումը կենդանիների մոտ հիպոթալամուսից ստացված պրոլինով հագեցած պեպտիդ-1-ի (գալարմինի) միջոցով
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Հ. Գ. Հունանյան, Ի. Բ. Մելիքսեթյան, Ա. Ա. Սավոյան
   Օքսիտոցինի ազդեցությունը առնետների մոտ արգանդի փողի ինքնաբուխ ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster