ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2008
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2008
Volume  108    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ. Ա. Քեռյան
   Երրորդ կարգի պարբերական սպլայնների տարածության վրա պրոյեկտորների նորմերի սահմանափակության վերաբեռյալ
   Մանրամասն>>
 • Մ. Ա. Նալբանդյան
   ՈՒոլշի համակարգի որոշ ենթահամակարգերի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան – Նևանլիննա
   Ջրբաշյանի քառակուսով ինտեգրելի դասերի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան
   Գազի գերձայնային հոսքում գտնվող սալի կայունության խնդրի մի անսպասելի համընկման մասին
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ս. Լ. Հարությունյան
   Կիսահաղորդիչների հետ ուժեղ ելեկտրամագնիսական ալիքի բազմաֆոտոն ռեզոնանսային փոխազդեցության տեսության վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռուբ. Տ. Մալհասյան, Ի. Ա. Վարդանյան
   Մեթանի օքսիդացման ռեակցիայի մոդելավորումը և արագության բացասական ջերմաստիճանային գործակցի երևույթի վերլուծությունը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Գ. Ս. Սարգսյան, Ս. Գ. Հարությունյան
   ԴՆԹ-ի հետ ԷԲ-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը cis-ԴԴՊ-ի առկայությամբ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Ո. Էլբակյան, Ն. Հ. Մովսեսյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Ազոտի ակտիվ միացությունների արտադրության փոփոխությունը արյան ձևավոր տարրերում կոլխիցինի ազդեցության ներքո պարբերական հիվանդության բուժման ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ն. Տեր-Թադևոսյան, Լ. Վ. Սարգսյան, ի. Գ. Ասլանյան, Ա. Ա. Գալոյան
   PRP-1-ի ազդեցությունը ցիկլոֆոսֆամիդով վնասված սպիտակ առնետների ոսկրածուծի որոշ ֆոսֆատազների ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Աղաբաբովա, Լ. Ա. Ավագյան
   Բակտերիալ տեղաշարժի և մակրոօրգանիզմի հետ նրա սիմբիոտիկ հարաբերության ձևավորման նշանակության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Հակոբյան, Ռ. Գ. Քամալյան
   Սակավաշարժության ազդեցությունը սպիտակ առնետների օրգանների և արյան ամինաթթուների և կատեխոլամինների քանակական փոփոխությունների վրա
   Մանրամասն>>
 • Վ. Խ. Մամիկոնյան
   Հայաստանում բազմացվող խաղողի տարբեր տեսակների կորիզներում հայտնաբերված հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ օժտված նոր միացությունների ֆունկցիոնալ ազդեցության առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster