ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2011
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2011
Volume  111    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Լ. Բերբերյան
   Հարմոնիկ ֆունկցիաների որոշ սահմանային բազմությունների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Քամալյան, Հ. Բ. Ներսիսյան, Ի. Գ. Խաչատրյան
   L-փաթեթային ինտեգրալային օպերատորներ կիսաառանցքի վրա
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ս. Ռ. Մարտիրոսյան
   Կոնստրուկցիոն շփման անկայունացնող ազդեցությունը գերձայնային գազի հոսքում շրջահոս սալի կայունության վրա կենտրոնացված իներցիալ մոմենտների առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Մ. Ա. Աղինյան, Կ. Ա. Իսպիրյան, Մ. Կ. Իսպիրյան
   Իոններով առաջացված Կոսելի և Օկորոկովի էֆեկտների տիպի պրոցեսներ` բյուրեղային թիրախներում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Պ. Տեր-Թադևոսյան, Լ. Վ. Սարգիսյան, Լ. Ա. Երանոսյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Նոր տվյալներ հիպոթալամուս-ոսկրածուծ նեյրոսեկրետոր առանցքի գոյության մասին: N.Paraventricularis-ի մասնակցությունը ածխաջրաֆոսֆորային փոխանակության ակտիվության կարգավորման գործում սպիտակ առնետների ոսկրածուծում և փայծաղում:
   Մանրամասն>>
 • Լ.Հ. Թադեւոսյան
   Դոքսոռուբիցինի ազդեցությունը առնետների հյուսվածքների մետաղապրոտեինների մակարդակների եվ ակտիվությունների վրա in vitro
   Մանրամասն>>
 • Կ.Գ. Ղարագյոզյան, Գ.Ա. Հովեյան, Մ.Ա. Բադալյան, Ա.Գ. Հովեյան
   Սպիտակ առնետների գլխուղեղի և լյարդի միտոքոնդրիումային ֆրակցիաների ֆոսֆոլիպիդային կազմի փոփոխությունները գանգլիոսիմպաթէկտոմիայի, վագոտոմիայի, սոլարէկտոմիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Պ. Ա. Ղազարյան, Ս. Ս. Դաղբաշյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների ախտածնության և թերապիայի թաղանթային ասպեկտները
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Դուրգարյան
   Գալարմինի և նրա անալոգների ուղիղ հակաբակտերիալ ազդեցության ուսումնասիրությունը in vitro պայմաններում մի շարք գրամ-դրական և գրամ-բացասական բակտերիաների դեմ
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Գալոյան, Ս. Լ. Գրիգորյան, Ա. Մ. Բադալյան, Խ. Վ. Բադալյան
   Գալարմին-d15-ը որպես սիբիրախտի իմունածնության խթանիչ
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Ա. Պետրոսյան
   Պարբերական հիվանդությամբ տառապող երեխաների բջջային իմունիտետի համեմատական բնութագիրը` կախված ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների առկայությունից կամ բացակայությունից
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա. Ս. Չոբանյան, Տ. Ս. Մարտիրոսյան, Հ. Հ. Մկրտչյան
   Սինապտիկ ուսուցման մոդելի միջոցով կատարված հաշվարկման էքսպերիմենտներ
   Մանրամասն>>
 • Մահամմադ Շահանդեհ
   Երկարատև ‎ ‎ֆիզիկական վարժությունների ազդեցությունը կապարի ացետատ ստացած առնետների հիպոկամպի‎‎‎ ուղեղածին նեյրոթֆիկ ֆակտորի մակարդակի վրա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster