ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2018
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2018
Volume  118    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան, Ջ. Պեքենդինո
   Դիրիխլեի տիպի Aw2 տարածություններ կիսահարթությունում
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան
   Նորմալ հարթ կիսասիմետրիկ ենթաբազմաձևությունները Էվկլիդեսյան տարածություններում
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ա. Մամիկոնյան
   Պսևդոպարաբոլական տիպի մի հավասարմամբ ծնված կիսախմբի ատրակտորը
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Թ. Վ. Տավարածյան
   Մ. Մ. Ջրբաշյանի Bw արտադրյալների եզրային արժեքների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Հ. Գ. Շեկյան
   Մի ծայրով գետնահողում ամրակցված հեծանի դինամիկան ու կայունությունը
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ռ. Բարսեղյան
   Էտապ առ էտապ փոփոխվող գծային ոչ ստացիոնար դինամիկ համակարգի ղեկավարելիությունը
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ա. Կարապետյան, Ս. Շ. Վալեսյան, Ն. Ս. Մուրադյան
   Ներքին հիդրոստատիկ ճնշման և առանցքային ձգման ազդեցությունն
ապակեպլաստե խողովակների ըստ ոլորման քայքայելու դիմադրության վրա
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Uկալար լեպտnնների ծնnւմը լեպտnն-հակալեպտnնային բախnւմներnւմ
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Հախվերդյան, Ռ. Ա. Պաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Հայաստանի տարածքի երկրակեղևի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի
վարիացիաների և սեյսմիկաակտիվության միջև կապը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Օ. Թոփուզյան, Վ. Մ. Ղազոյան
   Խոլինէսթերազաների արգելակիչների նոր դաս` 2,4-երկտեղակալված 5(4H)-իմիդազոլոններ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Կ. Պ. Գրիգորյան
   Տրիպտոֆանի Cu(II), Zn(II), Li կատիոն պարունակող ածանցյալների հակամանրէային ակտիվությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster