ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2014
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2014
Volume  114    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Ա. Նիգիյան
   Արգումենտների անորոշ արժեքներով թվաբանական ֆունկցիաներ: Հաշվարկելիություն և l-որոշելիություն
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Անիսոնյան
   Ավագ կարգի ածանցյալների նկատմամբ չլուծվող սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի հետազոտություն
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Կ. Ալեքսանյան, Վ. Հ. Եդոյան
   Գլանային անիզոտրոպիա ունեցող նյութից պրիզմատիկ ձողի ոլորման մասին
   Մանրամասն>>
 • Դ. Կ. Գասպարյան, Կ. Բ. Ղազարյան
   Կապակցված ալիքները էլեկտրա-մագնիսա-առաձգական պիեզոակտիվ միջավայրում
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Կ. Մաթևոսյան
   Երկրաէլեկտրական միջավայրի էլեկտրաքիմիական լիցքավորման չափորոշիչը
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻՄԻԱ  
 • Ս. Վ. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Փաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Կենտրոնական Հայաստանի հանքային ջրերի հիդրոերկրաքիմիական պարամետրերի փոխկապվածությունը սեյսմիկության հետ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Ա. Դավթյան, Ն. Ն. Հայրապետյան, Մ. Հ. Խաչատրյան, Ա. Պ. Գրիգորյան
   Գուանինդեզամինազան և գուանոզինդեզամինազան տարբեր կենսաբանական օբյեկտներում
   Մանրամասն>>
 • Պ. Ա. Ղազարյան, Գ. Մ. Գալոյան
   Տրանսպորտային ԱԵՖազային ակտիվության ուսումնասիրությունը էրիթրոցիտների և հեպատոցիտների թաղանթներում սարկոմա-45-ի ժամանակ և ցիան խումբ պարունակող լակտոնների նոր ածանցյալի օգտագործումից հետո
   Մանրամասն>>
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ. Ս. Երիցյան
   Շահագործման լեռնային պայմաններում դողերի գլորման դիմադրության ուժի փոփոխությունը և նրա ազդեցությունը ավտոմոբիլի էկոլոգիականության վրա
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Ն. Գ. Հունանյան, Ա. Վ. Մկրտչյան
   Ոչ հղի առնետների արգանդի փողերի ծայրամասային շրջանների պեյսմեկերային ակտիվությունների փոխազդեցությունը
   Մանրամասն>>
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
   Մ. թ. II դ. պատմիչ Մարաբ Մծուրնացու աշխարհընկալման և աղբյուրաբանական մեթոդի շուրջ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster