ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2023
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2023
Volume  123    No 2  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Ռ. Մարտիրոսյան
   Արագության չափման ներքո իներցիալ նավիգացիոն համակարգի
ճշտման օպտիմալ երաշխավորված ալգորիթմները
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Վ. Հակոբյան, Ա. Վ. Գասպարյան, Ա. Վ. Սահակյան
   Ճաքերի մեխանիկայում հանդիպող մի հիպերսինգուլյար ինտեգրալ
հավասարման լուծման մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Տ. Յափուջյան
   Օրթոտրոպ սալի համար առաձգականության տեսության մի խառը 3D խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ․ Գ․ Կանեցյան, Մ․ Ս․ Մկրտչյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Առանցքահամաչափ ոլորման ժամանակ լարումների կենտրոնացուցիչների առկայությամբ
կտոր առ կտոր համասեռ շերտի դեֆորմացման որոշիչ հավասարումները
   Մանրամասն>>
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ. Մ. Հարությունյան, Ռ. Ե. Ավալյան, Լ. Ռ. Համբարյան, Ա. Լ. Աթոյանց,
Է. Ա. Աղաջանյան, Է. Խ. Ղուկասյան, Բ. Կ. Գաբրիելյան
   Սևանա լճի ափամերձ տարածքների մակերևութային ջրերի վիճակի կենսացուցումը և ջրի
գենոտոքսիկության մակարդակի ուսումնասիրությունը էվտրոֆիկացիայի ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՀՈՂԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Գ. Մ. Խաչատրյան, Թ. Հ. Ստեփանյան, Ս. Հ. Հարությունյան, Վ. Բ. Գոգինյան
   Ֆենուգրեկի պալարաբակտերիաների մեկուսացումը չորային և անմշակ հողերից
և դրանց ազդեցությունը տեր-բույսերի վրա
   Մանրամասն>>
ՀՆԱԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս․ Լ. Մկրտչյան, Մ․ Ա. Անտոնոսյան, Լ․ Մ. Եպիսկոպոսյան
   Հարավային Կովկասում պղնձե դարի կենդանական բազմազանության, անասնապահության
և կենսապահովման առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
Գիտնականների կենսագրություններ  
 • Ալեքսանդր Թամամշև
   
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster