ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2011
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2011
Volume  111    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Լ. Բերբերյան
   Հարմոնիկ ֆունկցիաների որոշ սահմանային բազմությունների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Քամալյան, Հ. Բ. Ներսիսյան, Ի. Գ. Խաչատրյան
   L-փաթեթային ինտեգրալային օպերատորներ կիսաառանցքի վրա
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ս. Ռ. Մարտիրոսյան
   Կոնստրուկցիոն շփման անկայունացնող ազդեցությունը գերձայնային գազի հոսքում շրջահոս սալի կայունության վրա կենտրոնացված իներցիալ մոմենտների առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Մ. Ա. Աղինյան, Կ. Ա. Իսպիրյան, Մ. Կ. Իսպիրյան
   Իոններով առաջացված Կոսելի և Օկորոկովի էֆեկտների տիպի պրոցեսներ` բյուրեղային թիրախներում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Պ. Տեր-Թադևոսյան, Լ. Վ. Սարգիսյան, Լ. Ա. Երանոսյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Նոր տվյալներ հիպոթալամուս-ոսկրածուծ նեյրոսեկրետոր առանցքի գոյության մասին: N.Paraventricularis-ի մասնակցությունը ածխաջրաֆոսֆորային փոխանակության ակտիվության կարգավորման գործում սպիտակ առնետների ոսկրածուծում և փայծաղում:
   Մանրամասն>>
 • Լ.Հ. Թադեւոսյան
   Դոքսոռուբիցինի ազդեցությունը առնետների հյուսվածքների մետաղապրոտեինների մակարդակների եվ ակտիվությունների վրա in vitro
   Մանրամասն>>
 • Կ.Գ. Ղարագյոզյան, Գ.Ա. Հովեյան, Մ.Ա. Բադալյան, Ա.Գ. Հովեյան
   Սպիտակ առնետների գլխուղեղի և լյարդի միտոքոնդրիումային ֆրակցիաների ֆոսֆոլիպիդային կազմի փոփոխությունները գանգլիոսիմպաթէկտոմիայի, վագոտոմիայի, սոլարէկտոմիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Պ. Ա. Ղազարյան, Ս. Ս. Դաղբաշյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների ախտածնության և թերապիայի թաղանթային ասպեկտները
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Դուրգարյան
   Գալարմինի և նրա անալոգների ուղիղ հակաբակտերիալ ազդեցության ուսումնասիրությունը in vitro պայմաններում մի շարք գրամ-դրական և գրամ-բացասական բակտերիաների դեմ
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Գալոյան, Ս. Լ. Գրիգորյան, Ա. Մ. Բադալյան, Խ. Վ. Բադալյան
   Գալարմին-d15-ը որպես սիբիրախտի իմունածնության խթանիչ
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Ա. Պետրոսյան
   Պարբերական հիվանդությամբ տառապող երեխաների բջջային իմունիտետի համեմատական բնութագիրը` կախված ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների առկայությունից կամ բացակայությունից
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա. Ս. Չոբանյան, Տ. Ս. Մարտիրոսյան, Հ. Հ. Մկրտչյան
   Սինապտիկ ուսուցման մոդելի միջոցով կատարված հաշվարկման էքսպերիմենտներ
   Մանրամասն>>
 • Մահամմադ Շահանդեհ
   Երկարատև ‎ ‎ֆիզիկական վարժությունների ազդեցությունը կապարի ացետատ ստացած առնետների հիպոկամպի‎‎‎ ուղեղածին նեյրոթֆիկ ֆակտորի մակարդակի վրա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster