ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2018
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2018
Volume  118    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան, Ջ. Պեքենդինո
   Դիրիխլեի տիպի Aw2 տարածություններ կիսահարթությունում
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան
   Նորմալ հարթ կիսասիմետրիկ ենթաբազմաձևությունները Էվկլիդեսյան տարածություններում
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ա. Մամիկոնյան
   Պսևդոպարաբոլական տիպի մի հավասարմամբ ծնված կիսախմբի ատրակտորը
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Թ. Վ. Տավարածյան
   Մ. Մ. Ջրբաշյանի Bw արտադրյալների եզրային արժեքների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Հ. Գ. Շեկյան
   Մի ծայրով գետնահողում ամրակցված հեծանի դինամիկան ու կայունությունը
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ռ. Բարսեղյան
   Էտապ առ էտապ փոփոխվող գծային ոչ ստացիոնար դինամիկ համակարգի ղեկավարելիությունը
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ա. Կարապետյան, Ս. Շ. Վալեսյան, Ն. Ս. Մուրադյան
   Ներքին հիդրոստատիկ ճնշման և առանցքային ձգման ազդեցությունն
ապակեպլաստե խողովակների ըստ ոլորման քայքայելու դիմադրության վրա
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Uկալար լեպտnնների ծնnւմը լեպտnն-հակալեպտnնային բախnւմներnւմ
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Հախվերդյան, Ռ. Ա. Պաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Հայաստանի տարածքի երկրակեղևի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի
վարիացիաների և սեյսմիկաակտիվության միջև կապը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Օ. Թոփուզյան, Վ. Մ. Ղազոյան
   Խոլինէսթերազաների արգելակիչների նոր դաս` 2,4-երկտեղակալված 5(4H)-իմիդազոլոններ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Կ. Պ. Գրիգորյան
   Տրիպտոֆանի Cu(II), Zn(II), Li կատիոն պարունակող ածանցյալների հակամանրէային ակտիվությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster