ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2021
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2021
Volume  121    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ս. Գրիգորյան, Ա. Հ. Քամալյան, Գ. Ա. Կիրակոսյան
   Կտոր առ կտոր անընդհատ մատրիցային սիմվոլով L-Վիներ – Հոպֆի օպերատորները աստիճանային կշռով
լեբեգյան տարածություններում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Մխիթարյան
   Անսեղմելի մածուցիկ հեղուկով լցված կիսահարթության համար Լամբի տիպի խնդրի լուծման մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Մ. Լ. Աղալովյան, Տ. Վ. Զաքարյան
   Կոշտ հենարանի վրա դրված երկշերտ օրթոտրոպ սալի եռաչափ դինամիկական խառը խնդրի լուծման մասին
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ. Կ. Զախարյան, Կ. Ա. Ավետիկովա, Զ. Հ. Գեվորգյան, Ա. Մ. Սեդրակյան
   Հայաստանում հիվանդներից անջատված ոչ տիֆոիդ սալմոնելաների իզոլյատների արտազատման պոմպերը
   Մանրամասն>>
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ. Մ. Հարությունյան, Ռ. Ե. Ավալյան, Ա. Լ. Աթոյանց, Է. Ա. Աղաջանյան, Բ. Կ. Գաբրիելյան
   Սևանա լճից ջրի նմուշների կենսաթեստավորում ջրի ծաղկման ժամանակ և ցեոլիտով մշակումից հետո
մոդելային թեստ օբյեկտի կիրառմամբ
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Ա. Հակոբյան, Ա. Գ. Ղուկասյան, Ժ. Հ. Հովակիմյան
   Արարատյան հարթավայրի ռելիկտային աղակալած ճահիճների պահպանման խնդիրները և
էկոլոգաֆիտոցենոտիկ գնահատականը
   Մանրամասն>>
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Ն. Ն. Մուրադյան, Ա. Ա. Գրիգորյան
   Ցեղային կոմպլեքսի մեթոդով դենդրոհավաքածուների ստեղծման առանձնահատկությունները և դրանց հետագա
հարստացման հեռանկարները Հայաստանի բուսաբանական այգիներում
   Մանրամասն>>
 • Ժ. Հ. Հովակիմյան, Գ. Մ. Ֆայվուշ, Ժ. Հ.Վարդանյան
   Հայաստանի դենդրոֆլորայի որոշ հազվագյուտ ռելիկտային ներկայացուցիչների էկոլոգիական
հարմարվողականությունը in situ և ex situ պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Ա. Հ. Մուրադյան
   Նոր տվյալներ Հայաստանի ֆլորայի (Iridaceae) Gladiolus kotschyanus Boiss ծաղկափոշու մորֆոլոգիայի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Տ. Կ. Հարությունյան
   Բազոլատերալ ամիգդալի նեյրոններում գրգռիչ և արգելակիչ սինապտիկ գործընթացների հարաբերակցությունը
ինֆրալիմբիկ կեղևի ակտիվացման պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ս. Սահակյան
   Ագաթանգեղոսի խմբագրությունների տիպաբանություն
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster