ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2017
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2017
Volume  117    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Որոշ խնդիրներ Ջրբաշյանի արտադրյալների մասին
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ա. Քեռյան
   R -ի վրա զրո միջին ունեցող օրթոնորմալ սպլայն համակարգերի H1(R) -ում բազիսության վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Գ. Գևորգյան, Կ. Ա. Նավասարդյան
   Վիլենկինի և Հաարի համակարգերով շարքերի գումարման մի մեթոդի մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Սահակյան
   Հիպերգրաֆի աստիճանային հաջորդականության մոտարկում
   Մանրամասն>>
 • Գ. Է. Հարությունյան
   Թեստավորման արդյունավետ մոտեցում նանոչափական հիշող սարքերի համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Է. Վ. Բելուբեկյան, Ա. Զ. Դարբինյան, Ա. Ա. Սահակյան
   Կոմպոզիտային շերտավոր կողավոր սալի ծռման ջերմաառաձգական խնդիրը
   Մանրամասն>>
 • Լ․ Ա․ Աղալովյան
   Մարմինների և մասնիկների՝ ավելի հզոր, քան նյուտոնյանը, կենտրոնական փոխազդեցության մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Վ. Թագվորյան
   Շերտավոր սալերի համար առաձգականության տեսության մեկ ոչ դասական եզրային խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Ա. Ս. Սարգսյան
   5-վինիլտետրազոլի և մեթակրիլաթթվի հիման վրա պոլիմերային ծածկույթների էլեկտրասինթեզ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Փարսադանյան, Վ. Գ. Սահակյան
   ԴՆԹ-ի հետ ակրիդինային նարնջագույնի և էթիդիումի բրոմիդի համատեղ կապման ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster