ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2018
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2018
Volume  118    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ս. Լ. Բերբերյան
   Գրինի տիպի պոտենցիալների լարային սահմանների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Աբելյան
   Դիրիխլեի խնդրի արդյունավետ լուծումը միավոր շրջանում
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Սայադյան, Ա. Ա. Չուբարյան
   Դասական տրամաբանության ասույթային հաշվի որոշ համակարգերի ոչ մոնոտոնիկ հատկության մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Է. Հարությունյան
   Պլանավորման մոտեցում նանոչափական բյուրեղներում ներկառուցված նախագծման բլոկների զուգահեռ և հաջորդական թեստավորման համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Վ. Մ. Բելուբեկյան, Ս. Վ. Սարգսյան
   Լյավի խնդիրը առաձգամածուցիկ ծածկույթով կիսատարածության համար
   Մանրամասն>>
 • Ս. Մ. Մխիթարյան
   Բացարձակ կոշտ բարակապատ ներդրակի հետ փոխազդող վերջավոր ճաքով առաձգական սալի լարվածային վիճակի մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Ս. Գրիգորյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Երկու միատեսակ ստրինգերների հետ առաձգական կիսաանվերջ սալի կոնտակտային փոխազդեցության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ք. Ա. Ժամակոչյան
   Աստիճանային շարքերի մեթոդի կիրառումը միկրոպոլյար առաձգական բարակ հեծանների կաշկանդված պտույտներով մաթեմատիկական մոդելի կառուցման համար
   Մանրամասն>>
 • Ա. Վ. Գևորգյան
   Մակերևութային P–SV տիպի ալիքները վերջավոր հաղորդիչ կիսատարածությունների բաժանման եզրով
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան, Է. Հ. Դանոյան, Մ. Ա. Միկիլյան
   Մագնիսաստրիկցիոն եռաշերտ սալերի տատանումներն ու ստատիկական կայունությունը մագնիսական դաշտում
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան, Է. Հ. Դանոյան, Մ. Ա. Միկիլյան
   Երկշերտ մագնիսաստրիկցիոն սալի տատանումների մաթեմատիկական մոդելավորումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Լիցքավորված Հիգգսի բոզոնների ծնումը լեպտոն-հակալեպտոնային բախումներում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster