ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2016
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2016
Volume  116    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ.Ա.Քեռյան
   Միակության թեորեմ Չիսելսկու բազմապատիկ շարքերի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Կ. Լ. Ավետիսյան, Ա. Ի. Պետրոսյան
   Նորմալ կշիռներով Cn -ի գնդում Բերգմանի տեսքի որոշ օպերատորների մասին
   Մանրամասն>>
 • Պ. Է. Մելիք-Ադամյան
   Հակադարձելի սիմետրիկ օպերատորների համար Կալկինի վերածող օպերատորի մասին
   Մանրամասն>>
 • Լ. Զ. Գևորգյան
   Անալիտիկ ֆունկցիաներով հավասարումների լուծման Ռամանուջանի եղանակի մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Ս. Գրիգորյան, Մ. Ս. Մկրտչյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Հակահարթ դեֆորմացիայի ժամանակ առաձգական շերտի համար խառը եզրային երկու խնդիրների մասին
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Ֆերմիnնների ծնnւմը e+e- -բախnւմներnւմ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ս. Մարտիրոսյան
   C2H5O2 ռադիկալների ալդեհիդի հետ հետերոգեն փոխազդեցության հնարավորության մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Ա. Ս. Սարգսյան
   Մետաղ պարունակող պոլիմերային ծածկույթների ձևավորման միափուլ մեթոդ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ս. Հակոբյան, Հ. Ա. Մովսեսյան, Ա. Ա. Աղաբաբովա
   Առնետների աղիների միկրոբիոտան ամֆետամինի ազդեցությամբ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն. Ս. Մնացականյան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Ծակոտկեն հանքային տուֆից և արծաթի նանոմասնիկներից բաղկացած նանոկոմպոզիտ
զտիչի հակամանրէային ակտիվությունը գրամ-դրական և գրամ-բացասական բակտերիաների
նկատմամբ. տարբեր էֆեկտներ և կախվածություն արծաթի կոնցենտրացիայից
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա. Ս. Չոբանյան, Հ. Հ. Մկրտչյան, Ա. Լ. Գրիգորյան, Ա. Ա. Մելքոնյան
   Սինապտիկ փոխանցման մաթեմատիկական մոդել` երկարատև պոտենցիացիա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster