ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2014
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2014
Volume  114    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Ժ. Դումանյան
   Երկրորդ կարգի էլիպտական հավասարումների համար Դիրիխլեի խնդրի լուծելիության մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
   Ձողի կայունությունը առաձգական ամրակցման հենարանի առկայությամբ
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Ղուկասյան
   Առաձգական երկօղակ մանիպուլյատորի բռնիչի շարժման կինեմատիկական կառավարում
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար նյութերի համար ժառանգականության տեսության հարթ խնդրի հիմնական հավասարումները և միկրոպոլյար հեծանի ծռման ժառանգականության կիրառական տեսության կառուցումը
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ս. Հայրապետյան,Ն. Ս. Ասլանյան, Ս. Հ.. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական ուղղանկյուն սալի ծռումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Դ. Բ. Հայրապետյան, Տ. Վ. Քոթանջյան
   Մագնիսական կլանումը Մորսի սահմանափակող պոտենցիալով գլանաձև քվանտային կետում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Ա. Դավթյան, Ն. Ն. Հայրապետյան, Մ. Հ. Խաչատրյան, Ա. Պ. Գրիգորյան
   Հիպոքսիայի ազդեցությունը առնետի օրգանների գուանինդեզամինազի ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ս. Հովակիմյան, Հ. Մ. Ամիրխանյան, Սուր. Ս. Հովակիմյան, Մ. Դ. Սաֆարյան
   Երկպարույր ՌՆԹ-ի պրեցիպիտատի ազդեցությունը լիպիդների փոխանակության և գերօքսիդացման վրա կանանց սեռական օրգանների տուբերկուլյոզի ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Է. Գ. Աֆրիկյան, Ա. Ի. Իլյին, Ա. Կ. Օկասով
   Վտանգավոր ինֆեկցիաներ փոխանցողների դեմ մանրէաբանական պայքարը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster