ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2015
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2015
Volume  115    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ֆ. Ա. Թալալյան
   Հիլբերտյան տարածությունում պայմանական զուգամետ շարքերի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ի. Վ. Հովհաննիսյան
   Aa(-1<a<+) դասի ֆունկցիաների Թեյլորի գործակիցների լավագույն գնահատականի մասին
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ի. Դ. Զասլավսկի
   Ընդհանրացված ոչ պարզորոշ կոնստրուկտիվ տրամաբանություն
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Ա. Ճաղարյան
   ՖինՖԵՏ հիշող սարքերի ներդրված թեստավորման ընթացք
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Առաձգական ամրակցված կլոր սալի ծռման ոչ դասական մի խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ. Մ. Պողոսյան, Մ. Զ. Սարգսյան, Մ. Լ. Աղալովյան, Լ. Գ. Ղուլղազարյան
   GPS համակարգերի և սեյսմակայանների տվյալների հիման վրա Հայաստանի տարածքի լարվածային-դեֆորմացիոն վիճակների մոնիթորինգի եղանակը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ս. Ա. Բաբայան, Լ. Բ. Հովակիմյան, Հ. Հ. Մաթևոսյան, Հ. Բ. Ներսիսյան
   Այլասերված GaN-ում բացասական լիցք կրող դիսլոկացիայի էկրանավորման մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Գ. Ն. Սարգսյան
   Օրգանական նյութերի ջերմային ակտիվացմամբ ինքնաքայքայման մեխանիզմի քվանտաքիմիական հիմնավորումը և մոդելավորումը: Վինիլային եթերների ջերմային ակտիվացմամբ ինքնաքայքայման հաճախականության ֆակտորի որոշումը: 1
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Ս. Հովակիմյան, Հ. Մ. Ամիրխանյան, Հ. Վ. Գասպարյան, Սուր. Ս. Հովակիմյան
   Որոշ բուժիչ քսուկների ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման և արյան մակարդելիության համակարգի վրա ջերմային այրվածքների ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՀՐԱԲԽԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Խ. Բ. Մելիքսեթյան
   Ադակիտների հայտնաբերումը Հայաստանի պլիոցեն-չորրորդական կոլիզիոն մագմատիզմի կազմում
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Պ. Ե. Թադևոսյան, Ն. Լ. Ղազանչյան, Մ. Հ. Կինոսյան, Է. Գ. Աֆրիկյան
   Brevibacillus laterosporus -ը որպես նոր կենսաինսեկտիցիդների և կենսաբանական ակտիվ նյութերի աղբյուր
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster