ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2023
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2023
Volume  123    No 2  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Ռ. Մարտիրոսյան
   Արագության չափման ներքո իներցիալ նավիգացիոն համակարգի
ճշտման օպտիմալ երաշխավորված ալգորիթմները
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Վ. Հակոբյան, Ա. Վ. Գասպարյան, Ա. Վ. Սահակյան
   Ճաքերի մեխանիկայում հանդիպող մի հիպերսինգուլյար ինտեգրալ
հավասարման լուծման մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Տ. Յափուջյան
   Օրթոտրոպ սալի համար առաձգականության տեսության մի խառը 3D խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ․ Գ․ Կանեցյան, Մ․ Ս․ Մկրտչյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Առանցքահամաչափ ոլորման ժամանակ լարումների կենտրոնացուցիչների առկայությամբ
կտոր առ կտոր համասեռ շերտի դեֆորմացման որոշիչ հավասարումները
   Մանրամասն>>
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ. Մ. Հարությունյան, Ռ. Ե. Ավալյան, Լ. Ռ. Համբարյան, Ա. Լ. Աթոյանց,
Է. Ա. Աղաջանյան, Է. Խ. Ղուկասյան, Բ. Կ. Գաբրիելյան
   Սևանա լճի ափամերձ տարածքների մակերևութային ջրերի վիճակի կենսացուցումը և ջրի
գենոտոքսիկության մակարդակի ուսումնասիրությունը էվտրոֆիկացիայի ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՀՈՂԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Գ. Մ. Խաչատրյան, Թ. Հ. Ստեփանյան, Ս. Հ. Հարությունյան, Վ. Բ. Գոգինյան
   Ֆենուգրեկի պալարաբակտերիաների մեկուսացումը չորային և անմշակ հողերից
և դրանց ազդեցությունը տեր-բույսերի վրա
   Մանրամասն>>
ՀՆԱԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս․ Լ. Մկրտչյան, Մ․ Ա. Անտոնոսյան, Լ․ Մ. Եպիսկոպոսյան
   Հարավային Կովկասում պղնձե դարի կենդանական բազմազանության, անասնապահության
և կենսապահովման առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
Գիտնականների կենսագրություններ  
 • Ալեքսանդր Թամամշև
   
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster