ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2020
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2020
Volume  120    No 4  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Առաձգականության մոմենտային տեսությամբ բարակ թաղանթների` որպես նանոնյութերի դեֆորմացիոն մոդելներ
   Մանրամասն>>
 • Մ. Լ. Աղալովյան, Ռ. Ս. Գևորգյան, Տ. Վ. Զաքարյան
   Երկշերտ օրթոտրոպ սալի մի խառը դինամիկական խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Յ. Մ. Գրիգորև, Ս. Վ. Սարգսյան, Ա. Ա. Գավրիլևա
   Իներցիոն զանգվածով բեռնավորված շերտում տեղայնացված ալիքները Կոսսերայի պարզեցված մոդելի հիման վրա
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար ճկուն շրջանային սալի վարքը ծռման ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Հ․ Գ․ Շեկյան, Ա․ Վ․ Գևորգյան
   Էլեկտրական մեքենաների հեղուկ քսուկներով գլորման առանցքակալների աշխատունակության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ե. Վ. Վարդանյան, Ս. Մ. Մխիթարյան,Ա. Ա. Սարուխանյան
   Կիսահարթության համար Լամբի հարթ խնդրի լուծման մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Սարգսյան
   Շառավղային ճաքի ափերը կոշտ վերդրակներով ուժեղացված շրջանային սկավառակի առաձգական հավասարակշռությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Հիգգսի բոզոնների լեպտոնային բախումներում որոնման մասին
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ.Պարոնիկյան, Ի. Մ. Բարխուդարյանց
   N-պարա-ալկօքսիբենզոիլ ԳԱԿԹ-ի ածանցյալների և նրանց լիթիումական աղերի հակացնցումային ազդեցությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster